Groen en agrarisch erfgoed: grote uitdaging voor monumentenzorg

De bescherming van groen en agrarisch erfgoed wordt de komende jaren een steeds grotere uitdaging voor noordelijke monumentenbeschermers.

De Blokhuispoort in Leeuwarden.

De Blokhuispoort in Leeuwarden.

,,Je moet echt opkomen voor het groene erfgoed. Mensen moeten de stad uit kunnen om te genieten van het ontzettend mooie open Nederlandse landschap’’, zei de nieuwe D66-minister Ingrid van Engelshoven donderdag op het Nationaal Monumentencongres in de Leeuwarder Blokhuispoort.

Forse investeringen

Het nieuwe kabinet investeert fors in erfgoed. Het landschap mag hierbij beslist niet vergeten worden, bepleitten verschillende deelnemers: ,,Je ziet de oude boerderijen verdwijnen’’, zei directeur Murk de Jong van Dorp en Bedrijf Fryslân. Dit leidt tot leegstand en erger nog: ,,Je ziet vaak geen enkel initiatief om er een nieuwe invulling aan te geven.’’ Ook schaalvergroting in de landbouw leidt al langer tot discussie. Hierdoor gaat kleinschalig historisch cultuurlandschap verloren.

Het congres richtte zich vooral op herbestemming van erfgoed en de aanpak van het kersverse kabinet. De regering zit ruim bij kas en trekt de komende jaren 325 miljoen euro uit voor de monumentensector.

Directeur Karel Loeff van Bond Heemschut sprak van ,,fantastische tijden’’. Vorig jaar moesten erfgoedorganisaties nog hard strijden om te voorkomen dat het rijk de financiële steun aan monumenteneigenaren weg zou snijden. Nu gebeurt het tegenovergestelde: er is veel meer geld beschikbaar dan verwacht.

Behoud kerken

Van Engelshoven is nog maar net aangetreden als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hoe het extra geld precies wordt besteed, is nog niet duidelijk. De minister is blij met een grote herbestemming zoals bij de Blokhuispoort, die landelijk als voorbeeld kan dienen. Ze prees de combinatie van verduurzaming en openheid voor de samenleving in het historische pand: ,,Heel inspirerend.’’

Behoud van oude kerken is een speerpunt voor het kabinet. Maar daarbij gaat het om meer dan restauratie alleen, zei de Leeuwarder architect Chris Vegter. Hij vroeg ook aandacht voor ,,de geest die tussen de stenen hangt’’. De minister omarmde deze omschrijving.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland