Groei woningvoorraad door nieuwbouw blijft in Friesland achter

Nieuwbouw in de Leeuwarder Zuidlanden. FOTO NIELS WESTRA

De woningvoorraad in Friesland is vorig jaar door nieuwbouw met 0,6 procent toegenomen. Dit is onder het landelijk gemiddelde van 0,9 procent.

Begin vorig jaar telde Friesland 298.425 woningen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Als daar enkel het percentage nieuwe huizen bij opgeteld wordt, betekent dit dat in de provincie nu ruim 300.000 woonhuizen staan.

Behalve door nieuwbouw kan de woningvoorraad echter ook veranderen door sloop, splitsingen, samenvoegingen en door bijvoorbeeld ombouw van een kantoorpand tot appartementencomplex. De effecten daarvan op het totale bestand zijn op dit moment nog niet bekend.

Hoogste aantal sinds crisis

In 2018 werden in Nederland bijna 66.000 woningen gebouwd. Dat is bijna 5 procent meer dan in 2017 en het hoogste aantal sinds de crisis zich in 2009 in volle omvang uitte. Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks vaak met ruim 1 procent, gemiddeld zo’n 76.000 woningen per jaar.

Op het dieptepunt in 2014 was dat percentage geslonken tot 0,6 (45.000 nieuwbouwwoningen). In de drie jaar daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen steeds harder.

7,8 miljoen woningen in Nederland

Nederland telde op 1 januari ruim 7,8 miljoen woningen. Dat zijn er bijna 74.000 meer dan een jaar eerder. Van de provincies groeide de woningvoorraad door nieuwbouw relatief het hardst in Flevoland (plus 1,5 procent). Ook in Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant lag de groei boven het landelijk gemiddelde.

In Groningen groeide de woningvoorraad door nieuwbouw vorig jaar met 0,8 procent. Drenthe kwam net als Friesland uit op een groei van 0,6 procent, aldus het CBS.

Nieuws

menu