Groei woningvoorraad Friesland onder landelijk gemiddelde, bekijk hier hoeveel woningen jouw gemeente er in 2019 bij kreeg

Foto: ANP

Friesland kreeg er in 2019 2338 nieuwe woningen bij. De totale woningvoorraad in de provincie groeide daarmee met 0,8 procent, iets minder dan het landelijke gemiddelde van 1,0 procent. Dit meldt het CBS.

In Friesland werden vorig jaar 2194 nieuwe huizen gebouwd. Door de verbouw van onder meer fabriekspanden en kantoren kwamen er nog eens 1207 woningen bij. Een deel verdween echter ook weer door sloop (758), ambtelijke correcties (23) of ‘overige onttrekking’ (328). Met dat laatste doelt het CBS bijvoorbeeld op huizen die worden omgebouwd tot kantoor.

Koploper Leeuwarden

Bijna de helft van de nieuwe woningen werd vorig jaar in Leeuwarden gerealiseerd. In de hoofdstad kwamen er 490 nieuwbouwwoningen bij. Met de verbouw van bestaande panden kwamen er nog eens 773 bij. Daartegenover staat het verdwijnen van 163 huizen.

De woningvoorraad in Leeuwarden groeide daarmee vorig jaar met 1,8 procent. De woningvoorraad nam in de gemeente Leeuwarden niet het meest toe, dit gebeurde op Vlieland (2,7 procent) en in de gemeente Harlingen (2,2 procent).

Alleen Heerenveen kende een daling. Vergeleken met 2018 telde deze gemeente aan het einde van 2019 4 woningen minder. Overigens heeft Heerenveen na Leeuwarden wel de meeste nieuwbouw: 279 huizen.

Lees ook LC+ | Zo kan de woningnood (volgens deskundigen) opgelost worden

Bekijk in de grafieken hieronder hoeveel nieuwbouwwoningen jouw gemeente er in 2019 bij kreeg en wat dit betekende voor de woningvoorraad:

Grootste groei in Flevoland

De woningvoorraad groeide door nieuwbouw relatief het hardst in Flevoland, namelijk met 1,6 procent. Ook in Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel lag de groei boven het landelijk gemiddelde. In Limburg werden naar verhouding veel minder nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Zuid-Holland ligt ook onder het gemiddelde, maar stond met absolute aantallen, namelijk ruim 13 duizend, op de eerste plek samen met Noord-Holland waar eveneens 13 duizend woningen werden gebouwd.

De cijfers over 2019 zijn voorlopig. In mei 2020 komen de definitieve cijfers beschikbaar. Het aantal nieuwbouwwoningen zal hierdoor bij de definitieve versie naar verwachting iets hoger uitkomen.

In een eerdere versie van dit artikel werd de groei van de woningvoorraad foutief weergegeven omdat alleen werd gesproken van nieuwbouw als groeifactor.

Nieuws

menu