Grip krijgen op digitale prikkels

Hoe ga je om met je smartphone, je privacy, wat zijn je normen en waarden in het digitale verkeer en herken je gevaren, zowel privé als bij het beoefenen van je beroep? Het practoraat digitale weerbaarheid van ROC Friese Poort wil met onderzoek en innovatie studenten steviger in hun schoenen zetten in een wereld die steeds meer door online wordt gedomineerd.

Renze Tjoelker: ,,Het is belangrijk dat je leert om dingen naar je eigen hand te zetten.''

Renze Tjoelker: ,,Het is belangrijk dat je leert om dingen naar je eigen hand te zetten.'' FOTO NIELS WESTRA

Toen practor digitale weerbaarheid Renze Tjoelker (34) een zorginstelling trots hoorde vertellen dat ze nog maar twee datalekken hadden gehad, gingen bij hem de alarmbellen af. Dat moesten er wel meer zijn. Wat bleek: het personeel wist niet goed wat datalekken waren en waar ze die moesten melden. Met zijn leerstoel aan ROC Friese Poort wil hij dat de werknemers van de toekomst hun vak op een digitaal ethische, veilige en zorgvuldige manier gaan uitoefenen. Het practoraat legt in eerste instantie het accent op de beroepsgroepen zorg- en welzijn en veiligheid.