Griep en longontsteking gevaarlijke combinatie. 'We zien kerngezonde jongeren die eraan overlijden'

Mensen met griep moeten alert zijn op longontsteking.

Mensen met griep moeten alert zijn op longontsteking. Foto Archief DVHN

Griep grijpt hard om zich heen. Er treden opvallend veel longcomplicaties op, waardoor gezonde mensen onverwacht kunnen overlijden. Ook in Friesland, Groningen en Drenthe.

Bij het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) herkennen ze dit beeld, zegt Erik Kofman, woordvoerder van het ziekenhuis. ,,Er zijn veel longpatiënten. Het is niet alleen corona. Er zijn nu coronagevallen, influenza en de reguliere longpatiënten. De combinatie van al die virussen zorgt ervoor dat het nu echt druk is.”

Daarnaast valt een deel van het personeel uit door de griep. ,,Ons personeel is een afspiegeling van de maatschappij”, zegt Kofman. ,,Dus als daar griep heerst, is het ook onder onze medewerkers.”

Kerngezonde mensen in de kracht van hun leven. Ze worden geveld door een griep, krijgen ineens longklachten en moeten met spoed worden opgenomen op de intensive care. Een dag later blijken ze overleden. Familie en vrienden staan perplex.

Ziekenhuis UMCG spreekt van opvallend veel gevallen. ,,We zien kerngezonde jongeren met een longontsteking het ziekenhuis binnenkomen die daaraan kunnen overlijden.’’

Sinds de griepgolf ons land teistert hoor je steeds meer van dit soort sterfgevallen. Er kan natuurlijk sprake zijn van onderliggende aandoeningen, maar dat laat onverlet dat de ziekenhuizen vol stromen met mensen die griep hebben met daar bovenop een longontsteking, beaamt Peter van der Voort, ic-baas van het UMCG.

‘Buitengewoon ernstig ziektebeeld met fatale afloop’

,,We zien meerdere van dit soort gevallen, niet alleen in het Noorden maar in het hele land. Dit zijn buitengewoon ernstige ziektebeelden met een fatale afloop. Die treft ook jonge mensen, dus dat is extra reden om er met elkaar aandacht voor te hebben. Dit ziektebeeld is niet nieuw voor ons, maar er zijn nu wel erg veel gevallen.’’ Volgens Van der Voort gaat het om significant meer gevallen dan normaal. Exacte aantallen kan hij niet geven.

Sinds drie weken is in Nederland sprake van een griepepidemie. Daarvan is sprake als meer dan 58 op de 100.000 mensen naar de huisarts gaan met griepachtige klachten en minstens 10 procent van de onderzochte monsters het influenzavirus bevat. Volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zitten de laatst gemeten cijfers daar ver boven. Iedereen kent inmiddels wel iemand uit zijn omgeving die met griep thuiszit.

‘Of we na corona vatbaarder zijn voor griep kan ik niet zeggen’

Het griepvirus heeft zich tijdens corona een paar jaar gedeisd gehouden. Door de corona-maatregelen kreeg het griepvirus amper gelegenheid om zich te verspreiden, zegt Van der Voort. ,,Of we nu vatbaarder zijn voor deze griep zou ik niet meteen willen zeggen, hoewel ik het ook niet kan uitsluiten.’’

Het huidige griepvirus - influenza a - wijkt volgens hem niet veel af van andere varianten. Afwijkend is wel dat de door bacteriën veroorzaakte longontstekingen veel voorkomen. ,,Of dat daadwerkelijk meer is dan andere jaren zal onderzoek komende weken moeten uitwijzen.’’

‘Mensen met griep moeten alert zijn’

Mensen die griep krijgen moeten volgens hem alert zijn. De belangrijkste symptomen van de griep zijn koorts, hoofdpijn en spierpijn. ,,Als die klachten een paar dagen aanhouden is dat normaal. Als het langer duurt en je wordt kortademig en je gaat hoesten, dan is het al riskanter. Wordt het na vier, vijf dagen niet beter, dan is het reden om de huisarts te consulteren en te vragen of er misschien sprake is van een longontsteking.’’

Het kan volgens Van der Voort iedereen treffen. ,,We zien kerngezonde jongeren met een longontsteking het ziekenhuis binnenkomen die daaraan kunnen overlijden. Dat is inderdaad tamelijk alarmerend.’’