Grien10toer voor snellere vergroening energie

Voorvechters van schone energie maakten dit weekeinde een groene autotour langs Friese energieprojecten. Hun doel is een veel snellere vergroening.

Terwijl boven de Harlinger zeedijk grote windmolenwieken ruisen, prijkt daaronder een indrukwekkende rij turbineonderdelen. Plotseling schiet een geluidloze Tesla tevoorschijn op het terrein van het Windpower Centre. Al snel volgt een hele stoet, gevolgd door grote vuilniswagens van Omrin en allerlei andere opvallende voertuigen, allemaal elektrisch of door biogas voortgedreven.

Het is de Grien10toer, een schone autotocht langs energiebezuinigende of anderszins groene projecten in de provincie. Tientallen deelnemers willen hiermee de ‘energietransitie’ promoten en versnellen. De tocht ging bijvoorbeeld langs het ECOmunity Park in Oosterwolde en renovatieprojecten voor ‘nul-op-de-meter’ in Heerenveen en Bolsward.

,,We hebben vandaag weer gezien wat voor prachtige provincie Friesland is, met heel veel groen’’, zegt voormalig bouwondernemer Arjen Lont, de belangrijkste initiator achter de tour. Die schoonheid is alleen houdbaar als de energieproductie drastisch verandert: ,,We willen laten zien dat het anders moet en kan.’’

,,Die schoonheid is alleen houdbaar als de energieproductie drastisch verandert.''

,,Door mijn bedrijf kan ik me een Tesla veroorloven en ik weet natuurlijk dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Maar alle inwoners van Friesland kunnen zelf wel iets doen, bijvoorbeeld door zonnepanelen te nemen of door woningisolatie.’’

De vorige week gepresenteerde energiecijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) illustreren hoe groot de achterstand van Nederland is op de Europese doelstellingen. In 2014 werd 5,5 procent van alle in Nederland verbruikte energie van auto’s, bedrijfsleven, overheid en huishoudens opgewekt op een ‘hernieuwbare’ wijze.

Sindsdien ging het iets vooruit, want in 2015 lag het percentage op 5,8 procent, volgens het CBS. Wanneer Nederland in dit tempo doorwerkt, zal het streefcijfer van 14 procent niet voor 2040 gehaald worden. En dat, terwijl het in 2020 al zo ver moet zijn volgens afspraken binnen de Europese Unie.

De organisatoren van de Grien10tour streven een snellere vooruitgang na. Voor Friesland wordt 2017 in ieder geval een indrukwekkend omslagjaar, verwacht Bouwe de Boer, de aanjager namens de gemeente Leeuwarden en de provincie. Dagblad Trouw plaatste hem zaterdag opnieuw in de jaarlijkse nationale lijst van Duurzame toppers: dit jaar op nummer 47.

,,Eind volgend jaar zul je verbijsterd staan over de zonneparken die ineens overal in Friesland te zien zijn.''

,,Het explodeert nu echt’’, zegt De Boer. ,,Eind volgend jaar zul je verbijsterd staan over de zonneparken die ineens overal in Friesland te zien zijn. Er komen gegarandeerd twintig parken bij van gezamenlijk pakweg 80 hectare.’’ Ter vergelijking: dit is tien keer het zonnepark van Ameland, dat voorlopig als grootste van Nederland genoteerd staat.

De grootste groene-energieopwekker in Friesland is Omrin en ook daar dient zich opnieuw een stijging van het gewonnen biogas aan. Hetzelfde geldt voor de slibvergisting van het Wetterskip: ,,Daar gaan ze van 1 miljoen kuub groen gas naar 4 miljoen.’’ Bovendien komt in Leeuwarden volgend jaar voor het eerst grootschalige winning van geothermie (bodemwarmte) op gang, verwacht De Boer.

Zangers Syb van der Ploeg en Piter Wilkens kleedden de tour zaterdag aan met een optreden. Zondag organiseerden zij met vele andere artiesten een reeks miniconcerten door de hele provincie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland