Greenpeace: gang naar rechter om windmolens onverstandig

Greenpeace steunt de gang van negen organisaties naar de rechtbank vanwege de realisatie van Windpark Fryslân in het IJsselmeer niet. De milieuorganisatie stelt dat er simpelweg niet de luxe is om teveel locaties te sluiten, omdat anders ambities voor hernieuwbare energie niet gehaald worden.

,,Snelle actie om van fossiele energie af te komen is broodnodig'', zegt campagneleider Joris Wijnhoven. ,,In ons geval betekent dat veel windmolens bouwen: op zee, op land en in het IJsselmeer. We kunnen ons simpelweg niet de luxe permitteren om al te veel locaties uit te sluiten. In dat licht bezien is de gang naar de rechter van enkele natuurorganisaties ook onverstandig."

De negen organisaties die naar de rechtbank willen, vinden dat het complex met 89 molens van 180 meter hoog een aantasting van de openheid van het landschap vormt en beschermde vogelsoorten schaadt. Volgens hen is een grens overschreden.

Nieuws

menu