Nog een tankstation in Goutum? De eigenaar van het Gulf-tankstation wil er een stokje voor steken

De Binnema's vrezen een tweede concurrent aan de Overijsselselaan. Foto: Arodi Buitenwerf

De familie Binnema, eigenaar en verhuurder van het Gulf-tankstation in Goutum, is opnieuw naar de Raad van State gestapt om te voorkomen dat er in de buurt een pompstation bij komt.

Volgens woordvoerder Gjalt Binnema zet het bestemmingsplan voor een directe verbinding van de Brédyk met de Overijsselselaan de poort open voor de komst van nog een tankstation in het gebied. Dat zou dan de derde worden.

Om die reden spande de familie een rechtszaak tegen de gemeente Leeuwarden aan, die de Raad van State deze week behandelde. De gemeente stelde het plan op omdat na de aanleg van de Haak rond Leeuwarden een aantal woningen aan de Brédyk niet meer goed bereikbaar was.

Volgens de gemeentewoordvoerster is het zeker niet de bedoeling om daar in de buurt nog een tankstation toe te laten. Er zitten er immers al twee: het Gulf-station van Binnema en een Tango nabij de Lidl-supermarkt. Dat zat de Binnema’s al niet lekker. Zij stapten twee jaar geleden ook al naar de hoogste bestuursrechter om de Tango weg te krijgen. Dat lukte niet, want de Raad wees alle bezwaren van de hand.

Nu vreest de familie Binnema opnieuw dat de gemeente haar wil dwars zitten door nog een tankstation aan de Overijsselselaan toe te staan. Tijdens de zitting sloot de gemeentewoordvoerster dat uit. ,,Alle grond is van de gemeente en Leeuwarden zal geen vergunning verlenen voor een tankstation. Dat willen we ook helemaal niet. En het bestemmingsplan maakt het ook niet mogelijk.’’, aldus een woordvoerder.

Gjalt Binnema denkt daar anders over. Volgens hem moet de gemeente expliciet in het bestemmingsplan opnemen dat daar geen tankstation is toegestaan. ,,In het plan staat immers wel dat er geen seksinrichtingen mogen komen en geen kampeermiddelen mogen worden neergezet.’’

Volgens de gemeentewoordvoerster zijn seksclubs en tenten en caravans niet te vergelijken met een tankstation. ,,We hebben dat voor de duidelijkheid opgenomen om te voorkomen dat iemand toch iets wil beginnen daar. Maar een tankstation uitsluiten is niet nodig, anders kunnen we wel een hele lijst opnemen van wat we daar niet willen hebben.’’ De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden