Goud en kolfstok gevonden in kloostergrond Hemelum

De archeologische opgraving bij het voormalige klooster van Hemelum leverde meer op dan verwacht, zelfs twee gouden munten.

Als voorbereiding op een nieuwe rondweg werd de bodem deze zomer uitgebreid onderzocht. Hierbij werden restanten van de vermoedelijke middeleeuwse kloosterboerderij aangetroffen, evenals grachten, putten en sloten.

De topvondst bestaat uit twee veertiende-eeuwse gouden munten, zogeheten Franse schilden. Die moeten ten tijde van het klooster bewust begraven zijn, denkt gemeentelijk archeoloog Yvonne Boonstra.

De archeologen vonden een met lood omkleed voorwerp. Al snel werd duidelijk dat het de onderzijde van een kolfstok moet zijn. Kolven was in de zeventiende eeuw een populaire ijssport, die op veel schilderijen werd afgebeeld. Later bouwde de elite speciale zalen voor deze voorganger van golf en hockey.

Ook een brok van een zandstenen doodskist, stukken leisteen, versierd glas en kloostermoppen dateren uit die periode. Eerder deze maand werd al bekend dat er een keurig begraven paard was opgegraven. ,,Later ontdekten we dat er een varkentje op lag’’, zegt Boonstra. Dat roept vermoedens op over een ceremoniële begraving, bijvoorbeeld een offer.

Nieuws

Meest gelezen