Goed jaar voor zeearend: zes paren zetten zeven kuikens op de wereld

Friesland ontwikkelt zich tot belangrijkste provincie voor de zeearend. Met zes nestparen en zeven kuikens beleeft de vogel een opvallend goed voorjaar.

De beide kuikens in het nest bij Koudum doen vliegoefeningen.

De beide kuikens in het nest bij Koudum doen vliegoefeningen. Foto Jan Tijsma

De drie vertrouwde broedparen die al enige jaren nestelen in het Lauwersmeergebied, De Alde Feanen en bij Galamadammen hebben ieder twee kuikens grootgebracht. De jongen naderen het moment waarop ze uitvliegen.