Goed jaar voor zeearend: zes paren zetten zeven kuikens op de wereld

Friesland ontwikkelt zich tot belangrijkste provincie voor de zeearend. Met zes nestparen en zeven kuikens beleeft de vogel een opvallend goed voorjaar.

De beide kuikens in het nest bij Koudum doen vliegoefeningen.

De beide kuikens in het nest bij Koudum doen vliegoefeningen. Foto Jan Tijsma

De drie vertrouwde broedparen die al enige jaren nestelen in het Lauwersmeergebied, De Alde Feanen en bij Galamadammen hebben ieder twee kuikens grootgebracht. De jongen naderen het moment waarop ze uitvliegen.

Het zevende Friese kuiken kroop uit het ei op een niet nader bekend gemaakte plaats nabij de IJsselmeerkust, op grondgebied van It Fryske Gea. Het ouderpaar maakte vorig jaar ook al aanstalten om te broeden, zegt vogelonderzoeker Romke Kleefstra van de Werkgroep Zeearend Nederland. Bij het Lauwersmeer bouwde een tweede zeearendenpaar een nest, maar daar kwam het niet tot een legsel. Kleefstra: ,,Dat soks der yn it earste jier net fan komt, is net ûngewoan.’’

Volgend jaar negen nesten?

Het zesde paar ging aan de slag in het merengebied in Zuidwest-Friesland en bouwde zelfs twee nesten. Met het eerste werd niets gedaan. Het tweede zat volgens Kleefstra ,,op in prachtich plak’’, maar wel vlakbij een vakantiewoning, zonder dat de eigenaren daarvan weet hadden. Toen die kwamen opdraven, verstoorden ze ongewild de vogels. Kleefstra: ,,Yn de aaifaze binne se dêr hiel gefoelich foar.’’ Omdat er in de provincie meer koppels rondvliegen, zou het aantal nestparen volgend jaar met wat geluk kunnen oplopen tot negen, zegt Kleefstra

Op het menu van de vogels staan vissen en watervogels. Die laatste zijn ruim voorhanden nu rondom grauwe ganzen broeden en overzomeren. In een nest in het Lauwermeergebied vond de werkgroep resten van tien karperachtigen en meerkoeten, grauwe ganzen, brandganzen en wintertalingen.

Duitse vogels

De beide jongen in het Lauwersmeergebied zijn geringd en eentje is voorzien van een gps-zender. It Fryske Gea staat niet toe dat de vogels op zijn grondgebied worden geringd of gezenderd. Kleefstra betreurt dat, omdat er daarmee gaten vallen in het onderzoek naar de demografie van de arenden. Troch it ringûndersyk witte wy dat de earste fûgels yn ús lân allegear út Dútslân komme. Fan de Lauwersmar út hawwe se har fierder ferspraat.’’

Vorig jaar zijn landelijk vier kuikens gezenderd, nu zeven. Het onderzoek geeft inzicht in de omzwervingen van de vogels, die stedelijke gebieden mijden. Kleefstra is benieuwd hoe ze reageren op recreatiedruk in hun leefgebieden en windmolens. In Duitsland zijn botsingen met de wieken van windturbines de voornaamste doodsoorzaak van zeearenden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Natuur en milieu