Glazenier legt historische puzzel voor de Steateseal

Vlieland en Terschelling krijgen na 75 jaar een eigen raampje in de Steateseal aan de Leeuwarder Tweebaksmarkt. Glazenier Annet van Midwoud herstelt een ontbrekend stukje geschiedenis.

Glaskunstenaar Annet van Midwoud maakt de twee ontbrekende glas-in-loodraampjes voor de Steateseal.

Glaskunstenaar Annet van Midwoud maakt de twee ontbrekende glas-in-loodraampjes voor de Steateseal. FOTO JILMER POSTMA

Op de werkbank van haar glas-in-lood-atelier in Eastermar liggen de stukjes van het wapen van Vlieland klaar. Het middenstuk, het Vlielander wapen met de boot en wimpel, wordt in de ruimte ernaast gestraald.