Glasvezelproject Bartlehiem stopt

Het burgerinitiatief voor glasvezel in Bartlehiem en omstreken houdt ermee op.

De projectgroep, onderdeel van Dorpsbelang Wyns, heeft aan Sietske Poepjes, gedeputeerde van de provincie Fryslân, laten weten geen geloof meer te hebben in het Friese glasvezelproject voor witte gebieden (zonder glasvezel of kabel).

Met de huidige aanpak blijft glasvezel onbetaalbaar en onbereikbaar voor het platteland.

De kosten voor de aanleg van glasvezel bedragen naar schatting 721.800 euro voor een krappe 100 adressen in Bartlehiem, Tichelwurk, Wyns en Aldtsjerk.

Als alle adressen meedoen, komen de kosten neer op ruim 7.300 euro per adres.