Gezonde leefstijl voorkomt bij ouderen ook depressies, concludeert deze psychiater

ANP

Met een gezonde leefstijl zijn op latere leeftijd niet alleen hart- en vaatziekten en diabetes te voorkomen, maar ook depressies.

Dat is de belangrijkste uitkomst van onderzoek waarop psychiater Hans Jeuring (34) volgende week promoveert aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het wel of niet krijgen van een depressie op latere leeftijd lijkt beïnvloedbaar, zegt Jeuring. ,,Je kunt dus preventieve maatregelen nemen.”

'Geldt ook voor kans op depressies'

Een gezonde leefstijl wordt de laatste jaren veelvuldig gepropageerd om de kans op hart- en vaatziekten en diabetes te verkleinen. ,,Dit geldt dus ook voor de kans op depressies. Over depressies wordt al gauw gezegd: dat gaat wel weer over, maar de ziektelast is vaak groter dan bij een lichamelijke ziekte. Zo’n mentale ziekte zorgt voor heel veel problemen, ook bij de partner of andere naaste”, zegt de in Friesland geboren en opgegroeide inwoner van Amsterdam. Tot vorige week was Jeuring ziekenhuispsychiater in het Medisch Centrum Leeuwarden. Sinds deze week werkt hij op de afdeling ouderenpsychiatrie van het UMCG in Groningen. 

Uit het onderzoek van Jeuring blijkt dat de stijging van het aantal ouderen met lichamelijke ongemakken en chronische ziektes samenhangt met een toename van ouderen met een ernstige depressie. Hij vergeleek het welbevinden van drie groepen ouderen tussen de 55 en 64 jaar over twintig jaar. Dat is volgens Jeuring nog nooit eerder zo systematisch onderzocht. Jonge ouderen staan enerzijds nog vol in het leven, maar worden anderzijds geconfronteerd met toename van lichamelijke ziektes, verlies van naasten en veranderingen in de sociaal-economische situatie.

Hoe eerder herkend, hoe beter

Jeuring verwacht dat het aantal jonge ouderen met ernstige depressieve klachten nog groter was geweest als eenzaamheid, hart- en vaatziekten en roken niet waren afgenomen onder deze leeftijdsgroep. Uit het onderzoek blijkt in elk geval ook dat de prognose van depressie op latere leeftijd niet gunstig is en samenhangt met voortijdig overlijden. ,,Hoe eerder depressie wordt herkend en behandeld, hoe beter.” 

De VU-onderzoeker vond niet alleen een duidelijk verband tussen verslechtering van de lichamelijke gezondheid en de toename van ernstige depressies. Hij stuitte ook op positieve verbanden. Het aantal jonge ouderen met een nieuw ontstane depressie of met een beperkte depressie nam in twintig jaar fors af. Jeuring ziet een verband met verbeterde sociale en economische omstandigheden. De laatste groep onderzochte ouderen was gemiddeld gezien hoger opgeleid, had een betere baan en een groter netwerk van familie, vrienden en kennissen. ,,Dit plaatst vroegere, sombere voorspellingen over een depressie-epidemie in een ander perspectief. Nu blijkt dat dit een stuk genuanceerder ligt.”

Nieuws

Meest gelezen