Gezocht: ideale veenweidekoe

,,Boeren freegje har ôf hokker kant se op moatte mei har fee as se te krijen ha mei ekstensivearring en in mindere gersopbringst.''

,,Boeren freegje har ôf hokker kant se op moatte mei har fee as se te krijen ha mei ekstensivearring en in mindere gersopbringst.'' FOTO SHUTTERSTOCK

Licht en toch robuust, niet bang voor wat nattigheid en productief op een rantsoen met meer en armer gras. Dat is in grote trekken het profiel van de ideale veenweidekoe.

Is zo’n melkkoe te fokken? Dat willen de boeren achter het Veenweideprogramma 2021-2030 nagaan met wetenschappers van Wageningen University Research (WUR) en specialisten van de veeverbeteringscoöperatie CRV. Er loopt al een WUR-onderzoek naar de ‘koe van de toekomst’ naar aanleiding van de stikstofdiscussie.

Er ligt nog geen koe op de tekentafel, benadrukt Bouwe Bakker, die namens het Landbouwcollectief betrokken is bij het veenweideoverleg. ,,Dat kinne wy fanút it programma net betinke, dêr moatte spesjalisten oer te set. It giet ús om it perspektyf foar de melkfeehâlderij.’’

,,Boeren yn it feangreidegebiet freegje har ôf hokker kant se op moatte mei har fee as se yn de takomst te krijen ha mei ekstensivearring en in gersopbringst dy’t minder is yn omfang en kwaliteit. Der wurdt no al desennia lang it measte fokt mei Holstein-Friesians, mar is dat oer tweintich of tritich jier noch krekt sa of moatte we oare genetyske linen ynbringe?’’

'Moatte we oare genetyske linen ynbringe'

Bakker denkt erover een klankbordgroep in het leven te roepen met veehouders die al experimenteren met het inkruisen van andere rassen. Hij noemt voorbeelden van boeren die werken met Franse en Ierse soorten of juist met oude rassen als blaarkop, witrik en Maas-Rijn-IJsselvee.

Ambities werkplan 2021 veenweidepartijen

Een lichte koe doet het niet per se beter op slappe grond, leert onderzoek met Jersey-vee door het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld. Bakker: ,,Sa’n koke is wol lichter, mar de ferhâlding fan de kilo’s ta it oerflak fan de hoef stiet ungefear gelyk oan dy by in Holstein-Friesian. Dus dat makket foar de draachkracht fan de grûn net folle út.’’

De zoektocht naar kansen in de veefokkerij is een van de ambities in het werkplan 2021 van de veenweidepartijen. Voor de uitvoering is dit jaar 1,9 miljoen euro nodig plus 27 fte aan menskracht. Over het concept-Veenweideprogramma worden in mei knopen doorgehakt door provincie, Wetterskip Fryslân en acht gemeenten.