Gezinnen met schulden krijgen in Leeuwarden intensieve hulp

Honderdvijftig huishoudens met geldzorgen in Leeuwarden krijgen intensieve begeleiding van vrijwilligers. Doel is om greep te krijgen op de financiën.

Dinsdagmiddag is de aftrap van de pilot ‘radicale schuldpreventie’. Leeuwarden is een van de drie steden in Nederland waar de pilot, genaamd Amargi (het oudste woord in de menselijke geschiedenis voor vrijheid) van start gaat. Het programma is het initiatief van Pieter Hilhorst , voormalig wethouder in Amsterdam en nu maatschappelijk ondernemer.

Schulden voorkomen

In Leeuwarden leeft 15 procent van alle huishoudens onder de lageinkomensgrens. Veelal hebben zij forse schulden. ,,We moeten schulden voorkomen in plaats van ze op te lossen’’, sprak Hilhorst in februari op een bijeenkomst op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden over armoedebestrijding . Toch duurt het vaak jaren voordat mensen met problematische schulden hulp vragen. In de pilot krijgen de huishoudens ondersteuning voordat hun financiële problemen uit de hand lopen.

De gemeente Leeuwarden gaat samen met ‘maatschappelijke partners’ 150 huishoudens met geldzorgen en betalingsachterstanden koppelen aan vrijwilligers. De vrijwilliger helpt mensen met hun financiën: een budgetplan maken, kijken hoe bespaard kan worden op uitgaven, of alle inkomensondersteunende regelingen worden benut enzovoort. De deelnemer bepaalt zelf waar hij zijn geld aan uitgeeft.

Deelnemers worden verder uitgenodigd ‘bespaarkringen’ te vormen: een groep van acht tot tien mensen die samen initiatieven nemen om minder uit te geven of wat extra’s binnen te krijgen. Ze komen één keer per maand bij elkaar onder begeleiding van een vrijwilliger.

Focus op Oud-Oost

Maatschappelijke organisaties die meedoen zijn onder meer Aegon, ASN, De Friesland Zorgverzekeraar, woningcorporaties Elkien en WoonFriesland, Humanitas, de Sociale Verzekeringsbank en het CJIB. Zij nodigen bewoners uit om mee te doen aan de pilot. De focus van de proef ligt in de wijk Oud-Oost maar ook bewoners van andere wijken mogen meedoen. ,,Het CJIB gaat bijvoorbeeld mensen bellen met openstaande vorderingen en hen aanbieden om mee te doen aan de proef’’, vertelt Hilhorst.

Tot nu toe hebben zich veertig vrijwilligers aangemeld om de mensen met schulden te begeleiden. Zij krijgen deze week de eerste training. In totaal zijn er vijftig mensen nodig die elk drie gezinnen begeleiden. Alle vrijwilligers krijgen een training en begeleiding van professionals. Bij al te problematische schulden verwijzen ze door naar schuldhulpverlening.

Den Haag en Hilversum

In Den Haag (april) en Hilversum (juni) begon Hilhorst eerder vergelijkbare pilots. ,,In deze steden lukt het deelnemers om achterstanden flink in te lopen. Hun koopkracht gaat omhoog waardoor mensen geld overhouden om openstaande rekeningen te betalen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland