Peter Boomsma schreef een nieuwe versie van zijn boek Kneppelfreed. Deze keer met een Friese vertaling: 'Je moatte gewoan altyd yn it Frysk begjinne'

Ter gelegenheid van 70 jaar Kneppelfreed schreef Peter Boomsma een hernieuwde versie van zijn boek Kneppelfreed uit 1998, getiteld: Kneppelfreed 2021. Ferline en takomst fan de Fryske taal.

De schrijver van het boek Kneppelfreed, Peter Boomsma, bij het beeld van Fedde Schurer in Heerenveen, die de hoofdpersoon was in deze strijd voor het Fries.

De schrijver van het boek Kneppelfreed, Peter Boomsma, bij het beeld van Fedde Schurer in Heerenveen, die de hoofdpersoon was in deze strijd voor het Fries. FOTO NIELS DE VRIES

Wat direct opvalt, is dat Boomsma voor zijn nieuwe boek heeft gekozen voor een tweetalige uitgave, terwijl het oorspronkelijke werk alleen in het Nederlands verscheen. ,,It Frysk stie doe fierder fan my wei as no. Tsjintwurdich kinst it net mear meitsje om in publikaasje dy’t sa oer it Frysk giet, allinnich yn it Nederlânsk te dwaan.’’ Lastig was het wel voor de schrijver, die schrijven in het Fries niet goed genoeg beheerst. Marijke de Boer tekende daarom voor de Friese vertaling.

Nieuws

Meest gelezen