Gestage groei Campus Fryslân naar 200 studenten

Openingshandeling van het University College.

Openingshandeling van het University College. Foto: Jacob van Essen

De Friese faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen groeit gestaag door. Campus Fryslân schreef 109 nieuwe studenten in voor de eigen opleidingen.

In totaal telt de vestiging in Leeuwarden nu een kleine tweehonderd ‘eigen’ studenten, meldt de RUG. Vooral de opleiding Global Responsibility and Leadership van de Friese campus is in trek. Van de 77 nieuwe ‘eigen’ bachelorstudenten komen er 13 uit Friesland, 29 uit de rest van Nederland en zijn 35 internationale studenten. Vorig jaar stroomden 53 nieuwe studenten in, wat betekent dat de groei dit jaar 41 procent is.

Van de 32 masterstudenten zijn er 17 Nederlands (van wie 7 Fries) en 14 internationaal. Vorig jaar stroomden 30 nieuwe studenten in.

In de Beurs in Leeuwarden zetelen sinds dit studiejaar in totaal 264 studenten. In dat aantal zitten ook de 79 studenten die studies volgen die via andere universiteiten op Campus Fryslân worden aangeboden.

De Rijksuniversiteit Groningen telt per eind oktober in totaal 36.023 ingeschreven studenten voor een bachelor- of masteropleiding. Dit is een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van het vorige collegejaar. De groei van de RUG is daarmee nog groter dan de 8 procent die gemiddeld door de universiteiten wordt genoteerd.

Het aantal nieuwe Nederlandse eerstejaars bachelor- en masterstudenten nam toe tot 9290 ten opzichte van 7902 een jaar eerder. De verklaring daarvoor is dat door coronamaatregelen meer vwo’ers zijn geslaagd en er veel minder animo is voor een tussenjaar. De trend dat gestaag meer vrouwen studeren, zet door: 53,4 procent van de Groninger studenten is vrouw.