Gerbrandy (68) stopt als Eerste Kamerlid OSF: 'Dit wie rôfbou op myn lichem'

Gerben Gerbrandy stopt als Eerste Kamerlid namens de OSF. FOTO EERSTEKAMER.NL

Gerben Gerbrandy stopt als Eerste Kamerlid namens de OSF, de Onafhankelijke Senaats Fractie. Hij vindt het werk als eenmansfractie te zwaar.


Gerbrandy, oud-burgemeester van Achtkarspelen, wordt opgevolgd door Ton Raven uit Geleen, wethouder namens de Stadspartij.

,,It kostet tefolle enerzjy’’, verklaart Gerbrandy. ,,Ik bin in kwartslach foar it brekken ophâlden.’’ Hij stopt half januari en heeft er dan een periode van krap twee jaar opzitten.

De OSF is een koepel van lokale en regionale partijen. De Frysk Nasjonale Partij is er onderdeel van. Er was de Friezen met de verkiezingen in 2019 veel aan gelegen een ‘eigen’ man in de senaat te krijgen. Met Gerbrandy, die Heerenvener Hendrik ten Hoeve opvolgde, lukte dat.

‘Dit wie rôfbou’

Het besluit om te stoppen viel Gerbrandy zwaar. ,,Ik bin yn myn libben noch noait ôfheakke.’’ Afgelopen maand werd hem helder dat hij het senaatswerk in dit tempo niet meer kon volhouden. ,,Je sitte yn de Senaat en je wolle dat sa goed mooglik dwaan. Ik wol net kleie, mar dit wie rôfbou op myn lichem.’’ Er staat een dag per week voor het Kamerwerk, maar mede door de coronatijd was hij er een hele week zoet mee. ,,Dit is in fulltime job .’’

Fysiek werd het onmogelijk om het allemaal bij te sloffen. ,,Moatst de hiele dei skerp wêze. Dan wie ik gewoan twa dagen út de liken.’’ Er waren dagen dat de wekker ’s ochtends om zes uur ging en dat hij om twee uur ’s nacht in bed rolde. ,,Dan ried ik nachts op de Ofslútdyk en tocht ik: even de kop der by, Germ! Sjoch, dat is net goed.’’ Lachend: ,,Ik bin in âld man hè’’.

Verhuurderheffing

Op zijn tussentijds vertrek is hij niet trots , op zijn senaatsperiode des te meer. Gerbrandy was in de Eerste Kamer de eerste die begon over de afschaffing van de verhuurderheffing.

Er kwam een onderzoek waaruit bleek dat corporaties de komende vijftien jaar 30 miljard euro tekort komen om hun kerntaak uit te voeren - precies het bedrag van 2 miljard euro per jaar dat zij nu middels de verhuurderheffing in de staatskas moeten storten. Afschaffing van de heffing staat inmiddels in meerdere verkiezingsprogramma’s, ook in die van CDA en ChristenUnie. ,,Dêr bin ik wol in lyts bytsje grutsk op.’’ Verder was hij de eerste die in de senaat over een basisinkomen begon. ,,Dat fyn ik moai.’’

Roerig moment

Het vertrek van de man uit Gauw komt op een roerig moment. Binnen de OSF wordt stevig nagedacht over de toekomst. De FNP’ers hadden een gooi willen doen naar een Tweede Kamerzetel, maar het bestuur zag dit jaar af van deelname aan de Tweede Kamer-verkiezingen in maart.

Voorzitter Durk Stoker is teleurgesteld maar ook begripvol over het vertrek van Gerbrandy. Hij zegt te beseffen dat het werk van een eenmansfractie een forse aanslag betekent op het gestel.
Nieuws

menu