'Gemeenten waarderen mantelzorgers onvoldoende'

Geld voor mantelzorgondersteuning wordt geregeld voor andere doelen aangewend, stelt MantelzorgNL.

Gemeenten moeten rijksgeld dat zij krijgen voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers meer daadwerkelijk voor dat doel gebruiken. Dat vindt belangenvereniging MantelzorgNL.

Mantelzorgers verlenen vrijwillig zorg aan familie of andere naasten en maken daarbij kosten. Nederland heeft zo’n vijf miljoen mantelzorgers. De onbetaalde uren en kosten die zij jaarlijks maken vertegenwoordigen een waarde van 22 miljard euro, becijferde een onderzoeksbureau in maart voor MantelzorgNL.

De belangenvereniging heeft nu laten omrekenen hoeveel waarde de inzet van mantelzorgers per gemeente is. Voor Súdwest-Fryslân worden bijvoorbeeld de kosten voor de maatschappij geraamd op tussen de 172 en 236 miljoen euro, als de mantelzorgers door professionals vervangen moeten worden. Naar schatting zijn daar 27.000 mantelzorgers actief. Van hen zijn zo’n 2400 overbelast.

Tegenover de enorme besparing aan maatschappelijke kosten staat slechts een schamele ondersteuning, vindt MantelzorgNL. Voor Súdwest-Fryslân is bijvoorbeeld jaarlijks zo’n 800.000 euro rijksbudget beschikbaar voor waardering en ondersteuning. MantelzorgNL ziet dat door tekorten in het sociaal domein in veel gemeenten dit geld niet één op één voor de mantelzorgondersteuning wordt aangewend, maar kan dit niet tot een exact bedrag herleiden. Gemeenten zijn hiertoe ook niet verplicht, omdat het budget niet is geoormerkt.

,,Vaak wordt mij gevraagd of er vanuit het rijk budget bij moet voor mantelzorgondersteuning”, reageert bestuurder Liesbeth Hoogendijk in een persbericht. ,,Maar zolang de budgetten die hier wél voor bedoeld zijn, niet worden ingezet, voeren we een onmogelijke discussie.”

Nieuws

menu