Gemeenten scherper op vergoeden van jeugdzorg: 'Dat scheelt waarschijnlijk tonnen per jaar

De Friese gemeenten hebben de tekorten op beschermd wonen met strakkere afspraken met enkele miljoenen euro’s teruggedrongen. Daarnaast proberen de gemeenten af te komen van de financiering van lichte jeugdhulp.

Wethouder Hilde Tjeerdema en Eric Schultz, strategisch adviseur van Sociaal Domein Friesland.

Wethouder Hilde Tjeerdema en Eric Schultz, strategisch adviseur van Sociaal Domein Friesland. FOTO LC

Dat zegt Hilde Tjeerdema, die als wethouder van centrumgemeente Leeuwarden namens de achttien gemeenten spreekt. Bij de gemeenten stapelen de tekorten op jeugdzorg zich op. Het rijk heeft in 2015 beknibbeld bij de overdracht van de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en jeugdzorg naar gemeenten, maar de Friese gemeenten blijken ook te royaal te zijn geweest bij het financieren van deze zorg.