Gemeenten publiceren voorlopige opkomstcijfers verkiezingen: opkomst Wetterskip lager dan Provinciale Staten

Foto

Foto Gemeente Waadhoeke

Friese gemeenten publiceerden halverwege de middag de voorlopige opkomstcijfers van de verkiezingen vandaag (woensdag) voor het Wetterskip Fryslân en de Provinciale Staten. De opkomst voor het waterschap is iets lager dan voor de provincie.

In Dantumadiel is de opkomst om 14:30 uur voor de Provinciale Staten 25 procent, voor Wetterskip Fryslân ligt dat percentage iets lager (24 procent).

In Noardeast-Fryslân werd rond hetzelfde tijdstip 18 procent van de provinciale stemmen uitgebracht en 17 procent voor het waterschap. Het opkomstpercentage in Súdwest-Fryslân was voor Provinciale Staten om 14:30 uur 28,70 procent. Voor het waterschap was het 27,61 procent.

Om 15:00 uur was de opkomst op Ameland voor de Provinciale Staten 38,2 procent en voor Wetterskip Fryslân 36 procent. In Smallingerland hadden op dat tijdstip van de 44.105 kiesgerechtigden 12.781 hun stem uitgebracht. Een opkomstpercentage van 28.98 procent.

In Harlingen waren om 15:00 uur 30,1 procent van de provinciale en 29,7 procent van de stemmen voor het waterschap uitgebracht.

In De Fryske Marren is de opkomst voor de provinciale verkiezingen 30,13 procent. De inwoners van deze gemeente stemmen voor twee verschillende waterschappen. Voor het Wetterskip was de opkomst ‘s middags 28,67 procent en voor Waterschap Zuiderzeeland 35,11 procent.

Rond 15:00 uur hadden in de gemeente Opsterland 32,14 procent van de stemgerechtigden hun stem uitgebracht.

Vier jaar geleden was de opkomst in Friesland 59,1 procent, landelijk was het opkomstpercentage 56,2 procent.