Gemeenten melden eerste opkomstcijfers verkiezingen, percentages Wetterskip iets lager dan Provinciale Staten

Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland op bezoek bij het stembureau in buurthuis De Skûle in Drachten.

Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland op bezoek bij het stembureau in buurthuis De Skûle in Drachten. Foto: Twitter Jan Rijpstra

Van 140 stemmen bij een stemlokaal in een buurthuis tot de tussentijdse opkomst op een heel eiland: de eerste gemeenten melden de opkomstcijfers bij de verkiezingen die vandaag (woensdag) worden gehouden voor de Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân.

Smallingerland meldt dat van de 44.105 kiesgerechtigden 5002 mensen hun stem uitgebracht. Daarmee is de tussentijdse opkomst in deze gemeente van 11,3 procent.

In Súdwest-Fryslân was de opkomst om 10.30 uur bij de Provinciale Statenverkiezingen 9,68 procent en voor het Wetterskip 9,43 procent.

In Dantumadiel lag de opkomst om 10.30 uur bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 procent, iets minder stemgerechtigden kleurden een vakje in bij de waterschapsverkiezingen: daar was de opkomst 14 procnet.

Rond hetzelfde tijdstip waren in Noardeast-Fryslân 9,34 procent provinciale stemmen uitgebracht en 9,1 procent voor het Wetterskip.

Op de eilanden is de opkomst traditiegetrouw het hoogst, ook bij de tussentijdse opkomst springt Ameland eruit met een opkomst van 19,2 procent bij de Staten en 18 procent voor het waterschap.

In De Fryske Marren is de opkomst voor de provinciale verkiezingen 11,63 procent. De inwoners van deze gemeente stemmen voor twee verschillende waterschappen. Voor het Wetterskip was de opkomst ‘s ochtends 10,84 procent en voor Waterschap Zuiderzeeland 7,61 procent.

Rond 11.00 uur had 11 procent van de mensen in de gemeente Waadhoeke die mogen stemmen dit gedaan. Op die tijd telde de gemeente Harlingen 12,4 procent Staten-stemmen en 12,3 procent opkomst voor het Wetterskip. In Opsterland was om 11.00 uur 13,43 procent van de stemgerechtigden opgekomen.

Vier jaar geleden was de opkomst in Friesland 59,1 procent, landelijk was het opkomstpercentage 56,2 procent.