Gemeenten geïrriteerd door plotselinge blokkade van nieuwe zonneparken op landbouwgrond

Foto

Foto archief

Gemeenten zijn geïrriteerd door de plotselinge provinciale blokkade van nieuwe zonneparken op landbouwgrond: ,,Dit verdient geen schoonheidsprijs’’.

De Provinciale Staten besloten voor de zomer om nieuwe zonneparken op landbouwgrond niet meer toe te staan in de aanloop naar nieuw ruimtelijk beleid. Deze stop ging onmiddellijk in. ,,Vooraf heeft hierover geen enkele communicatie naar gemeenten plaatsgevonden’’, schreef de Vereniging van Friese Gemeenten in juni in een geërgerde brief aan de provincie: ,,Dit ,,verdient bepaald geen schoonheidsprijs.’’

De gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân hebben hun kritiek nu verder uitgewerkt in brieven aan het Provinsjehûs. Gemeenten werken al geruime tijd op basis van ‘gelijkwaardigheid’ met de provincie aan ‘regionale energiestrategieën’, waarin ze plannen maken voor meer schone energie-opwekking. Die gelijkwaardigheid werd ‘verstoord’ toen de provincie zonder overleg met hen deze verregaande maatregel invoerde tegen grootschalige zonne-energie in het buitengebied, schrijft Súdwest-Fryslân.

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden wijzen er in hun conceptbrief op dat ze in 2016 samen met de provincie en het rijk afspraken hebben gemaakt over de ontwikkeling van zonneparken voor vijftien jaar. Hier heeft de provincie nu geen boodschap meer aan. Leeuwarden: ,,Met de nieuwe bepaling doorkruist u afspraken die resultaat waren van een zorgvuldig doorlopen bestuurlijk en juridisch proces.’’

Zonder grote zonneparken zal Leeuwarden zijn ambities niet kunnen halen, staat in de brief: ,,Met alleen zonnepanelen op daken zal naar verwachting slechts de opwekking van circa 50 procent van de benodigde duurzame stroom voor Leeuwarden in 2030 haalbaar zijn.’’

Wethouder Bert Wassink van Leeuwarden verwacht dat zeker een aangevraagd zonnepark niet kan doorgaan door de nieuwe regels van de provincie. Een deel van de provinciale voorwaarden voor de zogeheten zonneladder is in de praktijk bovendien lastig uitvoerbaar, vinden Leeuwarden en Súdwest-Fryslân.