Het Veenweideprogramma is volgens de 8 betrokken gemeenten te beperkt

De reikwijdte van het Veenweideprogramma is te beperkt, vinden de acht betrokken gemeenten.

Het Veenweideprogramma 2021-2030 werd in november gepresenteerd bij Proeftuin De Welle in Koufurderrige.

Het Veenweideprogramma 2021-2030 werd in november gepresenteerd bij Proeftuin De Welle in Koufurderrige. FOTO NIELS DE VRIES

De veranderingen die nodig zijn in de veenweidegebieden overstijgen volgens de gemeenten de landbouw- en watertransitie waarop nu de nadruk ligt. Het vorige week gelanceerde Veenweideprogramma 2021-2030 bevat maatregelen om de veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot in Frieslands Lege Midden te beperken.

Nieuws

menu