Gemeentelijke bijdrage voor Franeker Stadsfries

FRANEKER De gemeente Franekeradeel trekt 1750 euro uit voor de Franeker variant van het Stadsfries.

Hiermee steunt de gemeente de stichting ‘Genoatskap foar ut behoud van ut Franekers’. De stichting wil activiteiten ondernemen die ervoor zorgen dat het Franekers als Stadsfries behouden blijft.

In 2016 moet dit resulteren in een taalgids en in 2020 in een Franekers woordenboek. Ook wordt gedacht aan dictee-, opstel-, en dichtwedstrijden. Omdat de gemeente in 2018 fuseert, vindt Franekeradeel het belangrijk de stadstaal levend te houden.

Nieuws

menu