Gemeentebestuur Achtkarspelen staat buitenspel bij biovergister

Terwijl de tijd dringt voor het verzet tegen de komst van een biovergister in Kootstertille, lijkt het gemeentebestuur van Achtkarspelen buitenspel te staan.

Piet van der Hoop legt zijn plannen voor de bouw van een biovergister uit in Kootstertille. Zijn plannen stuitten op veel protest. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Piet van der Hoop legt zijn plannen voor de bouw van een biovergister uit in Kootstertille. Zijn plannen stuitten op veel protest. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De informatiecarrousel van woensdagavond leek op een herhaling van zetten. Net als tijdens de informatie-avond van juni in Kootstertille waren alle partijen aanwezig. Van bezwaarmakers tot deskundigen en van ambtenaren tot ondernemer Piet van der Hoop. En net als toen bleef vooral veel onduidelijk.

Handtekeningen

Het debat over de vergister voltrok zich niet langs de lijnen van tegenstanders tegenover voorstanders. Draagvlak is er amper meer, zeker niet in Kootstertille. Zo maakte de werkgroep Bio Nee bekend 1296 handtekeningen te hebben verzameld. Onder Tilsters leeft het gevoel dat ze het afvoerputje van de gemeente Achtkarspelen zijn.

De deskundigen uit Groningen kwamen met een hoop kennis. Dat een vergister alleen duurzaam is als de gebruikte mest uit een straal van maximaal 10 kilometer komt. Dat de geur van een vergister afhangt van wat erin gaat. En dat de kans op ontploffingen uiterst klein is, zelfs naast een gasmengstation. Echt gerustgesteld leek niemand.

Claims

Ook de gemeenteraad toonde zich kritisch over de vergister. Enig probleem: zowel de raad als het college van b. en w. staat machteloos. Ondernemer Van der Hoop heeft een optie op de grond en de vergunning is reeds verleend, benadrukte burgemeester Germ Gerbrandy. Zolang Van der Hoop handelt binnen die vergunning is noch de raad, noch het college aan zet. Daarnaast kan de gemeente rekenen op forse schadeclaims als ze de plannen alsnog op onbekende wijze tegenhoudt.

Tijdens de komende vergadering van 19 oktober spreekt de raad verder over de vergister. Op 20 oktober wordt duidelijk of ondernemer Van der Hoop de grond daadwerkelijk koopt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland