'Gemeente kan sportvereniging helpen met rookverbod'

Sigarettenpeuken. FOTO KEES VAN DE VEEN

Gemeentes kunnen een wettelijke maatregel nemen om roken op sportterreinen te verbieden. De programmaleiders Akke Hofstee en Ciska Hiemstra van het project Rookvrije Generatie Fryslân adviseren gemeenten dat te doen.

De programmaleiders zeiden dat donderdag in de bestuurscommissie gezondheid van GGD Fryslân. Daar lichtten zij de tussenrapportage toe van het project dat loopt van 2019 tot en met 2022.

Hofstee en Hiemstra hadden verwacht dat sportverenigingen in het sportarme coronajaar 2020 tijd en aandacht zouden hebben voor het invoeren van rookvrije sportterreinen. ,,Dat bleek niet zo te zijn, al zien we wel dat ze open staan voor aanpassingen.”

Wethouder Libbe de Vries van Opsterland bracht in dat zijn ervaring is dat alle sportverenigingen graag rookvrij willen worden, maar dat ze zich willen kunnen verschuilen achter een gemeentelijke maatregel. ,,Sy fine it hiel muoilik om as bestjoerslid lâns de line ien dy’t bygelyks yn it deistich libben jo buorman is oan te sprekken op it smoken”, zo schetste hij het dilemma.

Hiemstra adviseerde zo’n maatregel te nemen. ,,We zien dat dat effect heeft.” Een gemeentelijke maatregel is recent nog ingevoerd door de gemeente Den Haag, waar roken op sportterreinen per 1 juli verboden is.

Hiemstra en Hofstee stuiten vaker op misverstanden. Zo krijgen ze geregeld te horen dat sportclubs en andere gelegenheden waar kinderen komen een rookvrije omgeving niet gastvrij vinden. ,,Maar de meeste klanten roken niet, die vinden een rookvrije omgeving juist gastvrij. En van de rokers wil 80 procent graag stoppen.”

De programmaleiders konden melden dat het percentage rokers onder Friezen is gedaald van 27,2 procent in 2012 tot 20,7 procent in 2020. Landelijk was dit van 23,5 procent tot 17,7 procent. Het aandeel tieners van 12 tot 18 jaar dat rookt daalde in Friesland van 5,7 procent dagelijkse rokers in 2016 naar 4,0 procent in 2019. Het aandeel wekelijkse rokers zakte in die periode van 8,1 naar 6,0 procent. Landelijk rookte toen 2,5 procent van de tienerjeugd elke dag en 4,0 procent wekelijks.

Nieuws

Meest gelezen