Gemeente en Staatsbos verdelen Kattenplas Ameland

Nes Ameland. FOTO LC

De gemeente Ameland en Staatsbosbeheer nemen de Kattenplas en het terrein eromheen aan de westkant van Nes over van het rijk. Het kost Ameland een kleine 20.000 euro.

Staatsbosbeheer koopt een stuk Natura2000-grond. De gemeente Ameland koopt de recreatieplas en een stuk grond eromheen. Het recreatiegebiedje werd begin vorig jaar door het rijksvastgoedbedrijf in de etalage gezet. Zowel Staatsbosbeheer als de gemeente had interesse; de plas is niet alleen van belang voor waterbeheer maar ook voor dagrecreatie.

De aankoop wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken.

Nieuws

menu