Gemeente Leeuwarden 'verplicht' mondkapje, maar maakt binnen een dag al een uitzondering

Het stadhuis in Leeuwarden. Foto LC

Het stadhuis in Leeuwarden. Foto LC

De gemeente Leeuwarden verplichtte vrijdag het dragen van mondkapjes in het gemeentehuis, het stadhuis en het HCL, maar maakte binnen een dag al een uitzondering op die regel.

Op zaterdag bleek de verplichting niet zo verplicht. Elmar Kuiper, die op het stadhuis de Rely Jorritsma prijs in ontvangst zou nemen, had van tevoren aangekondigd geen kapje te willen dragen. Bij binnenkomst werd hij, volgens eigen zeggen op Facebook, ‘yn sân hasten meinommen nei de boppeseal. Ik fielde my suver besmet, in outcast, in dwersbongel’. 

Volgens de gemeente Leeuwarden zijn alle genodigden donderdag gemaild met het advies een mondkapje te dragen. Toen Elmar Kuiper aangaf dat niet te willen doen, werd voor hem al diezelfde dag een uitzondering gemaakt. Het was toen nog een advies en geen verplichting, aldus Tjalling Landman van de gemeente Leeuwarden. Wel werd toen al besloten dat Kuiper bij de deur zou worden opgevangen en direct naar boven zou worden geleid.

Coronaproof

Op de vraag waarom de uitzondering voor Kuiper bleef bestaan, nadat vrijdag mondkapjes wel verplicht werden gesteld, geeft de gemeente geen antwoord. Wel laat Landman weten dat er zaterdag nog aanpassingen aan het programma zijn gedaan om alles corona-proof te laten verlopen. ,,Op deze manier hebben we er alles aan gedaan om er coronaproof toch een mooie activiteit van te maken waar met name de Friese Letterkunde de aandacht zou krijgen en niet dat een prijswinnaar geweigerd werd.”