Gemeente Leeuwarden verkoopt boerderij Goutum, weilanden vol panelen

FOTO ANP

De gemeente Leeuwarden heeft haar stelp bij viaduct De Him ten zuiden van Goutum voor bijna 263.000 euro verkocht aan een particulier stel als woonboerderij.

Het gaat om de voormalige ‘pleats van Wallinga’ aan de oostkant van de Wergeasterdyk. Er zat nog 65 are land bij deze negentiende-eeuwse stelpboerderij. De overige landerijen zijn niet meeverkocht.

,,Van een volwaardig agrarisch gebruik was vrijwel geen sprake meer. Op een groot deel van de weilanden komt een zonnepark te liggen. Dit was aanleiding om het voortgezet gebruik door de voormalig eigenaar op te zeggen.’’ Voor de tamelijk vervallen bebouwing was bij de verkoop ruime belangstelling.

Stadsdeel De Zuidlanden

,,Om het gebruik als woonboerderij mogelijk te maken start de gemeente een uitgebreide ruimtelijke ordeningprocedure. Pas na het onherroepelijk worden van de woonbestemming vindt de overdracht plaats. Tot zolang wordt de boerderij door koper gebruikt voor tijdelijke bewoning.’’

De gemeente heeft de afgelopen twintig jaar veel boerderijen aangekocht voor aanleg van stadsdeel De Zuidlanden. Op aandringen van oud-PvdA-raadslid Hendrik ten Hoeve heeft de gemeente zich ten doel gesteld de historische exemplaren zo veel mogelijk te behouden.

Nieuws

menu