Gemeente Leeuwarden: ‘Groene Ster beste festivalplek’

De gemeente Leeuwarden beschouwt de Groene Ster als ,,de meest voor de hand liggende locatie voor meerdaagse evenementen zoals festivals.’’

Dit is de kern van het nieuwe ruimtelijke plan dat donderdag ter inzage wordt gelegd. Met dit voorontwerp voor de partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster ten behoeve van evenementen willen burgemeester en wethouders een juridische basis leggen voor de toekomst. Festivals kunnen zo makkelijker worden gehouden zonder lange procedures.

Debatten en rechtszaken

Bureau BügelHajema stelde het stuk op voor de gemeente. Voordat de bestemmingsplanwijziging geldig wordt, komen er waarschijnlijk nog veel debatten en rechtszaken. Om juridisch sterk te staan bij de Raad van State voeren burgemeester en wethouders veel redenen aan waarom festivals juist in de Groene Ster op hun plek zouden zijn.

Ze benadrukken bijvoorbeeld dat grote muziekfestivals een bijdrage leveren aan de economie, cultuur en samenleving van Leeuwarden. Ondertussen zijn er volgens hen slechts weinig geschikte pleinen, parken en andere openbare ruimten. Ze wijzen erop dat de geschikte pleinen in de binnenstad al volop benut worden.

,,De gemeente Leeuwarden beschikt buiten de stad en de dorpen nauwelijks over onbebouwde gronden die aan de eisen voldoen. Uitsluitend het bestaande recreatieterrein de Groene Ster voldoet.’’

Voldoende ruimte voor bezoekers

Want er moet voldoende ruimte zijn voor duizenden bezoekers, mogelijkheden voor meerdaags verblijf en ,,passende omgeving in de zin van sfeer-ambiance’’. Ook moeten er ,,zo min mogelijk geluidsgehinderden of omwonenden zijn.’’ Bestaande voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, een camping, bushaltes en sanitaire voorzieningen pleiten eveneens voor deze plek.

In het stuk wordt toegegeven dat afsluiting van de strandjes ten koste kan gaan van ,,minderdraagkrachtigen’’ die er ’s zomers willen recreëren. Dit jaar is een oplossing gekozen waarbij altijd een of meerdere strandjes toegankelijk blijven. Als dit goed bevalt, blijft het in de toekomst mogelijk ook zo geregeld.

'Muziekevenementen kunnen goed gehouden worden'

De gemeente liet bureau DGMR analyseren of festivals mogelijk zijn binnen de juridische kaders die de rechters de afgelopen jaren al vastgelegd hebben. Ja, zegt het bureau: muziekevenementen kunnen er goed gehouden worden, ,,zonder dat deze leiden tot overschrijding van de gehanteerde geluidsnormen.’’

Volgens de opstellers veroorzaken evenementen ,,geen significant negatieve effecten ten aanzien van de aangewezen natuurwaarden van het Natura 2000-gebied ‘Groote Wielen’ en van overige Natura 2000-gebieden en met de regelgeving’’. Wel moet rekening gehouden worden met licht en kampeerlocaties om dieren te ontzien.

In de aanloop naar het plan is met veel betrokkenen gesproken. Zij deden allerlei voorstellen, bijvoorbeeld om een vast podium te plaatsen, zodat de bodem minder beschadigd raakt. Volgens b. en w. is dit onwerkbaar ,,omdat podia toch steeds enigszins verschuiven’’.

Nieuws

menu