Gemeente Heerenveen begrijpt klacht Lai over meedenken

FOTO NIELS DE VRIES .

De gemeente Heerenveen heeft begrip voor de klacht van Linda Lai. Zij vertelde dat de ‘meitinkers’ van de gemeente moeite hebben vooruit te denken bij de ziekte Lewy Body Dementie.

,,Ze doen hun best, maar er is weinig bekend over Lewy Body Dementie. Daardoor moet het gezin veel zelf uitzoeken”, zei Linda Lai. Haar vader Paolo lijdt eraan.

De gemeente reageert met begrip: ,,Onze meitinkers worden regelmatig geschoold en zijn breed op de hoogte van verschillende ziektebeelden. Zij zijn echter geen medici en kijken vooral naar de vraag en de behoefte van de inwoners”, verklaart Richtsje Stornebrink.

Ze erkent dat er bij de pgb veel administratie is geboeid, maar daar wordt zelf voor gekozen. ,,Men is dan zelf opdrachtgever/werkgever van de zorgpartijen.’’ De administratieve afhandeling loopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en niet via de gemeenten. De gemeente kent alleen een persoonsgebonden budget toe voor bepaalde WMO-voorzieningen.

Nieuws

menu