Gemalen draaien op volle toeren om overtollige water polders en boezem af te voeren

Hooglandgemaal.

Door de grote regenval in de afgelopen periode staat het water in de Friese boezem momenteel erg hoog. Het Wetterskip laat de poldergemalen volop draaien om het overtollige water uit de polders af te voeren.

Ook het Hooglandgemaal in Stavoren en het Woudagemaal bij Lemmer worden ingezet. Daarmee wordt het water vanuit de boezem op het IJsselmeer gespuid. Het onder stoom brengen van het Woudagemaal was al gepland in de voorjaarsvakantie.

Opnieuw veel regen verwacht

Het Wetterskip probeert de waterstand in de polders en de boezem zo snel mogelijk weer op normaal peil te krijgen. Verwacht wordt echter dat het aan het einde van de week en volgende week weer gaat regenen, waardoor het waterpeil opnieuw zal stijgen. Ook de harde wind heeft invloed op de waterstand.

Friese boezem en polders

Er is een groot verschil tussen hoog water in de meren en vaarten, de Friese boezem, en in de (lager gelegen) polders. Het overtollige water uit de polders, van weilanden en poldersloten, wordt door bijna 1000 poldergemalen naar de Friese boezem toe afgevoerd.

Nu er in korte tijd veel regen gevallen is, is er echter meer voor nodig om ook dat water, van de boezem, weer kwijt te raken. Het water uit de boezem wordt afgevoerd door de boezemgemalen zoals het Hoogland- en Woudagemaal.

Nieuws

menu