Gemaal Ter Idzard in de problemen door defecte pomp: 'Komt helemáál niet goed uit'

Het gemaal bij Ter Idzard. FOTO PRONEWS

Pompenbedrijf Van Heck uit Noordwolde is maandag in allerijl ingeschakeld om het Friese laagland te behoeden voor natte voeten.

Het gemaal bij Ter Idzard kon de overvloedige regenval niet meer aan. Het bouwwerk wordt gerenoveerd, een pomp staat buiten werking. ,,Dat komt natuurlijk nooit goed uit’’, zegt Hanneke Nieuwenhuis van Wetterskip Fryslân. ,,Maar nu helemáál niet.’’

Het Wetterskip heeft houden en keren om de polders in Friesland droog te houden. Als bijkomend nadeel stuwt de harde wind het binnenwater op, zodat het niet via de Waddenzee in het noorden weg kan.

Woudagemaal

Naast het Hooglandgemaal bij Stavoren is ook het monumentale Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer opgestart. Dit stoomgemaal pompt het Friese boezemwater weg in het IJsselmeer. Het Woudagemaal zal zeker drie dagen draaien, meldt het Wetterskip; voor de hele week wordt er nog veel regen voorspeld.

Bij het boezemgemaal van Ter Idzard aan de Ruskemadenweg was snelle actie vereist. Het kunstwerk houdt normaliter het drooggemalen gebied ten noorden van Wolvega droog, maar een noodconstructie, vanwege de renovatie aangelegd, bleek niet te voldoen.

Drie vrachtwagens vol

Na een korte inspectie laadde Van Heck in Noordwolde aan het begin van de avond drie vrachtwagens vol met pompapparatuur en leidingwerk. In het donker takelde een kraan in Ter Idzard alles op zijn plaats. Het Wetterskip wilde de pomp vannacht al aan het draaien hebben. De pompunit loost het overtollige polderwater in de Tsjonger.

Neerslag

De afgelopen week viel er in Friesland rond de 50 millimeter neerslag. De komende week komt daar eenzelfde hoeveelheid bij. Het Wetterskip maakt zich op voor nog eens 50 tot 70 millimeter neerslag.

Nieuws

menu