Gekte in Zuidwest-Friesland: huizenprijs stijgt met 20 procent in jaar tijd

Huizenprijs in Friesland stijgt tot boven 2,5 ton ANP

De huizenprijzen in de Zuidwesthoek van Friesland zijn flink gestegen. Vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar, is er sprake van een toename van 20 procent.

De gemiddelde verkoopprijs van een woning - via een NVM-makelaar - in de zuidwesthoek was in het derde kwartaal 293.000 euro. Een jaar geleden was dat nog 243.000 euro. Dat heeft, zo stipten makelaars eerder al aan in de Leeuwarder Courant, vooral te maken met een toenemende vraag van buiten Friesland.

Met name meer Randstedelingen kochten een huis in het zuidwesten van Friesland, ziet ook Willem Donker, voorzitter van de Friese afdeling van de NVW (Nederlandse Vereniging van Makelaars). Dat percentage schommelde meestal rond de 1 á 2 procent, maar is gestegen naar 8 procent. ,,Sy flechtsje út de Rânestêd wei nei Fryslân’’, constateert Donker. Vooral rond Sneek was het bijzonder hectisch.

Corona-effect

Donker merkte zelf ook een duidelijk corona-effect, bij sommige huizen die hij verkocht. Zo kwam hij in contact met Amsterdammers die door corona noodgedwongen thuis moesten werken. In eerste instantie werd dat als bijzonder onprettig ervaren. Immers: op een klein appartement driehoog is niet heel veel te beleven. ,,Mar letter fûnen sy it dochs net sa slim om thús te wurkjen. Mar dan wolle dy minsken wol in moaie tún ha. Dan is de stap nei Fryslân net sa grut mear.’’

Kopers die vanuit de Randstad naar Friesland komen, hebben volgens Donker maar een paar wensen: glasvezel, een studeerkamer en een mooie tuin. Wie zijn appartement in bijvoorbeeld Amsterdam verkoopt, kan er zo 6 ton voor vangen. ,,Dy minsken hawwe wol money in the pocket en kinne hjir dan in moai hûs keapje foar fjouwer as fiif ton. En dan ha se noch jild oer ek.’’

Verkoopprijs gestegen

In totaal zijn er in het derde kwartaal 1452 woningen via een NVM-makelaar verkocht. Dat zijn er meer dan in het tweede kwartaal: 1381. De gemiddelde verkoopprijs steeg de afgelopen drie maanden met ruim 6 procent, van 257.500 naar 274.500 euro. ,,Nettsjinsteande de ekonomyske tsjinwyn is de wenningmerk noch hieltyd in gekkehûs.’’

De enige oplossing, zegt Donker, is het bouwen van meer huizen. ,,Ik wit dat ik dat wol faker sein ha, mar wy moatte bouwe, bouwe, bouwe. It tal huzen dat produsearre wurdt, komt net oerien mei de ambysjes fan it kabinet foar mear nijbou.’’

Sterkste stijging in 20 jaar

Landelijk stegen de huizenprijzen het afgelopen kwartaal het sterkst in meer dan twintig jaar (gemiddeld 11,6 procent ten opzichte van een jaar geleden). De cijfers zijn opmerkelijk, omdat er van een coronadip absoluut geen sprake was. Door de coronacrisis rekenden veel deskundigen eerder dit jaar nog op een omslag op de woningmarkt. Maar waar normaal in het derde kwartaal een seizoensdip optreedt, werd het afgelopen zomer nooit rustiger voor de makelaars.

Er werden ook wat meer woningen te koop gezet dan in de jaren hiervoor. En er ging meer nieuwbouw in de verkoop. Voor extra aanbod zorgde dat allemaal niet. Deze woningen werden over het algemeen snel weer verkocht, geholpen door de lage hypotheekrentes en de grote krapte op de markt. NVM-voorzitter Onno Hoes maakt zich, ondanks de vele transacties, grote zorgen over de toekomst. ,,De consument heeft nauwelijks meer iets te kiezen en daarmee zien we dat de prijsontwikkeling verder omhooggaat.’’

Nieuws

menu