Gekrenkte hengstenjury maakt keuringsklus af

Het KFPS-bestuur gaat een nieuwe voordracht doen voor een hengstenjury. De zittende inspecteurs zijn gekrenkt na alle heisa, maar maken hun klus af.

De Centrale Keuring van het KFPS in Drachten in 2017. FOTO LC

De Centrale Keuring van het KFPS in Drachten in 2017. FOTO LC

De herbenoeming van de hengstenkeuringsjury en de goedkeuring van de hengst Boet splijt het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS). Het ging alleen daarover woensdagavond op de online-ledenvergadering waar 320 leden vanuit het hele land hadden ingelogd.

Harry Draaijer vertelde als voorzitter van de keuringsjury zijn kant van het verhaal. Hij is aangedaan en voelt zich respectloos behandeld. ,,Als jury betreuren we de verdeeldheid die door de goedkeuring is ontstaan, maar er is een zorgvuldig weloverwogen en reglementair besluit genomen. Het is de afweging van de fokkers zelf of ze de hengst willen gebruiken.”

Commotie binnen het stamboek

Elk jaar wordt de hengstenkeuringsjury benoemd voor het volgende seizoen. Het bestuur wilde enkele zeer ervaren inspecteurs onder wie Draaijer opnieuw toevoegen, maar de ledenraad vindt dat daarvoor onvoldoende draagvlak is. Aanleiding zijn de discutabele goedkeuringen van de hengst Siert 499 die witte vlekjes had, en Boet 516 die lijdt aan de mogelijk erfelijke aandoening cornage.

Er is veel commotie over ontstaan binnen het stamboek. Een groep leden wil dat deze beslissingen niet zonder consequenties blijven. Een ander deel is boos op het bestuur dat slecht communiceert over de afwegingen. Bovendien vinden ze het ongepast hoe met gewaardeerde juryleden met een lange staat van dienst wordt omgesprongen.

De ledenraad verwijt het bestuur, met name voorzitter Wiebe Wieling die in oktober zijn functie neerlegde vanwege de kwestie, gebrek aan regie, waardoor mensen beschadigd raakten en wederzijds vertrouwen verloren ging. Ook de bestuursleden Geralt Pots en Sieneke Mekkes legden hun functie neer.

Tijdens het lopende Centraal Onderzoek in Exloo waar de lichting potentiële dekhengsten voor dit jaar wordt gekeurd, liet de hengstenkeuringscommissie weten dat ze eruit wilden stappen. Woensdagavond bleek dat ze de klus afmaken en de eindbeoordeling alsnog doen. Het bestuur werkt ondertussen aan een nieuwe juryvoordracht en zoekt een nieuwe voorzitter en bestuursleden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Paardensport