Geen twijfel meer mogelijk: in Drenthe heeft zich definitief een wolf gevestigd, die ook in Friesland actief is

Opnieuw wolf gezien in Friesland: het dier werd in de omgeving van Katlijk gefilmd Foto: JULIAN STRATENSCHULTE

Er is geen twijfel meer mogelijk: in Drenthe heeft zich een wolf gevestigd. Het is een jong en alleenstaand mannetje uit Duitsland en hij luistert naar de naam GW1261m.

De definitieve vestiging van de wolf is vandaag (donderdag) bekendgemaakt door BIJ12, de organisatie die namens de provincies wolvenschade onderzoekt en (financieel) afwikkelt.

Dat in Drenthe een wolf huist, die ook op rooftocht ging in Onnen, Appelscha en Boornbergum, hing al enige tijd in de lucht. Volgens specialisten kan vaak al na een verblijf van twee maanden van een definitieve vestiging worden gesproken. In bestuurlijke zin geldt echter een periode van een half jaar. Daarom is de vestiging van GW1261m nu pas officieel.

Komst van wolf van meet af aan niet onopgemerkt

De uit Duitsland afkomstige rekel stak vorig jaar november de grens over. Kennelijk hongerig, want zijn komst bleef niet onopgemerkt. In Eext beet hij op 21 november zes schapen dood en dezelfde dag nog eens vier in Grolloo. Twee dagen eerder werden bij Hooghalen liefst 16 schapen door een wolf gegrepen, maar DNA-onderzoek op de kadavers leverde geen dader op. Wel staat vast dat de inmiddels tot Drent genaturaliseerde wolf enkele dagen na Eext en Grolloo twee schapen in Onnen doodbeet. Deze wolf beet op 7 juli in Oldeberkoop ook acht schapen dood.

Nadien trok hij kriskras door Drenthe. Maakte vooral schapen buit in het midden van de provincie, bij Zwiggelte, Hooghalen, Grolloo, Ekehaar, Anderen en Zuidveld. Maar was ook actief in Norg, Veenhuizen en Erm. ,,Uit onderzoek is gebleken dat hij op heel veel plekken in een brede strook tussen Appelscha en Emmen is geweest’’, zegt Glenn Lelieveld, wolvenspecialist van de Zoogdierenvereniging, waar het Wolvenmeldpunt Nederland is ondergebracht.

‘Honderden meldingen van wolven in Drenthe’

Vooruitlopend op de definitieve vestiging werd deze zomer al de Gebiedscommissie Wolvenschade in Drenthe opgetuigd. Daarin zitten vertegenwoordigers van de landbouw, schapenhouders, natuurbeheerders en politiek. In opdracht van deze commissie gaat de Wageningen Universiteit het leefgebied van de Drentse wolf in kaart brengen. Lelieveld: ,,We hebben inmiddels honderden meldingen van wolven in Drenthe. Op basis van die data wordt het territorium vastgesteld. Dat is een gebied van wel 200 tot 300 vierkante kilometer.’’

Aan de commissie de taak voor schapenhouders in het leefgebied een preventieplan op te stellen. Daarin wordt onder meer de subsidies voor het ‘wolfproof’ maken van schapenweides geregeld. Lelieveld: ,,Voorheen hadden schapenhouders aan één draadje genoeg. Nu moeten ze vijf draadjes hebben om de wolf buiten te houden.’’ En: ,,Zo’n leefgebied kan heel strak worden omkaderd of met een buffer er omheen. In Duitsland wordt gekozen voor een buffer van 30 kilometer. Dan heb je de hele provincie Drenthe. Het randgebied kan ook kleiner, zoals op de Veluwe.’’

Een woordvoerster van de provincie laat weten dat het aan het college van gedeputeerde staten van Drenthe is om de uiteindelijke omvang van het leefgebied vast te stellen.

'Goed idee: laat wolf wilde zwijnen bejagen'

Nabij Beilen huist inmiddels de eerste rotte wilde zwijnen op Drentse bodem. Als het om groot wild gaat, hanteert de provincie een nulbeleid en dus moeten de zwijnen worden afgeschoten. In provinciale staten werd deze week al geopperd om de wolf dit klusje te laten klaren. ,,Dat is helemaal geen gek idee’’, zegt Lelieveld. ,,Tegen een volwassen zwijn is de wolf niet opgewassen, maar de biggen zijn z’n favoriete voedsel. Ook al zitten de zwijnen in een maisveld van 25 hectare, de wolf weet ze echt wel te vinden.’’

Onduidelijk waar de wolf nu is

Het is overigens niet duidelijk of GW1261m zich op dit moment in Drenthe bevindt. De laatste meldingen van doodgebeten schapen zijn van eind juni. In Grolloo werden drie schapen te grazen genomen door een wolf, maar niet duidelijk is welke wolf. De uitslag van het DNA-onderzoek op de kadavers in Gieterveen (één schaap) en Echten (vier schapen) is nog niet bekend. ,,Dat er geen recente meldingen zijn, doet niet af aan de definitieve vestiging van deze wolf in Drenthe. Vast staat dat het dier over een periode van een half jaar in Drenthe is geweest en dat is voldoende voor een definitieve vestiging'', zegt Lelieveld.  Het kan volgens hem ook zo zijn dat GW1261m zich voedt met reeen en ander wild.

Nieuws

menu