Geen second opinion over nieuw zwembad Drachten: 'Niet verantwoord om over twee weken beslissing te nemen'

Foto: Shutterstock

Er komt geen second opinion over de kosten voor het nieuwe zwembad in Drachten. Een motie van ELP en Smallingerlands Belang haalde het lang niet.

Gevolg is dat de gemeenteraad op 7 februari ‘gewoon’ besluit over de 12 miljoen extra voor de nieuwbouw van De Welle. Het gemeentelijk budget was 18,9 euro miljoen, maar er is nu 31,1 miljoen van Smallingerland nodig. De totale kosten bedragen 47,9 miljoen.

10 miljoen subsidie kwijt

Yntze de Vries van de ELP zei dat het wegens de onduidelijkheden over onder meer de exploitatie ,,niet verantwoord is” om over twee weken een beslissing te nemen over het zwembad. Durk Oosterhof van de FNP bracht in dat een eventuele tweede beoordeling, als de raad die al had gewild, veel eerder had moeten plaatsvinden.

Wethouder Robin Hartogh Heys zei dat steun voor de motie ,,einde zwembad” zou hebben betekend. Ja, ook volgens hem zijn er onzekerheden. ,,Maar u (ELP en SB, red.) wilt een nog veel onzekerder toekomst creëren door opnieuw te beginnen. En past u de kaders aan, dan bent u de 10 miljoen subsidie van de provincie kwijt.” Een meerderheid van de raad (24 om 7) zat op zijn lijn.

Nieuw bad

Voor de raadsvergadering konden belangstellenden inspreken. De publieke tribune zat vol met onder meer leden van zwemvereniging DZ&PC. Voorstanders van het nieuwe bad wezen op de maatschappelijke, sportieve en sociale waarde. Tegenstanders op ,,het megalomane” karakter en de onzekerheden.

Nieuws

menu