Geen popfestival achter Rengerspark in Leeuwarden

Popfestival City Rock mag dit jaar geen gebruik maken van de locatie achter het Rengerspark, ook wel ‘De Bult’ genoemd. Dit vanwege overlastklachten uit de wijk.

Burgemeester en wethouders hebben dit gisteren besloten. Vorig jaar stonden zij gebruik van deze plek toe bij wijze van proef. ,,Uit de evaluatie met de hulpdiensten en gemeentelijke afdelingen komt naar voren dat het gebruik van deze locatie aan de verwachtingen heeft voldaan’’, constateren ze. Geluidsnormen werden niet overschreden.

,,Het gebruik van deze locatie is echter niet onomstreden. Tegen de verleende omgevingsvergunning zijn 22 bezwaarschriften ingediend. Daarnaast zijn tegen de evenementenvergunning en geluidsontheffing een vergelijkbaar aantal bezwaarschriften ingediend.’’

Vanwege de hinderklachten worden dit jaar alleen ,,evenementen met sfeer- en achtergrondmuziek, zoals sportevenementen of Foodtruck festivals’’ toegestaan. Ook mag er net als vorig jaar gekampeerd worden door bezoekers van Into the Grave, het festival bij de Oldehove.

B. en w. spreken zich niet uit over de situatie tijdens het festivaljaar 2018 en de periode hierna.

Nieuws

menu