Geen plek meer bij een huisartsenpraktijk: wat is de oplossing?

Je zult als jong gezin naar Leeuwarden verhuizen. Een van de eerste zaken die je geregeld wilt hebben is een inschrijving bij een huisarts. Maar bijna alle praktijken zitten vol, wat nu?

Wie bepaalt eigenlijk of een huisartsenpraktijk vol zit?

Dat bepaalt de huisarts zelf. Er is wel een soort norm vastgesteld hoeveel patiënten een fulltime werkende huisarts maximaal zou moeten hebben om goed te kunnen functioneren. Die norm wordt in snel tempo naar beneden bijgesteld. In 2012 was die 2350, dit jaar is die 2168 en volgend jaar wordt die 2095. Vanwege de complexer wordende zorg wil de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) eigenlijk dat de norm nóg verder zakt: naar 1800. In Leeuwarden zijn er volgens De Friesland Zorgverzekeraar op dit moment 49 huisartsen, die lang niet allemaal fulltime werken. Er wonen zo’n 96.000 mensen in de stad. Gemiddeld heeft een praktijk dus 1959 patiënten. Dan laten we voor het gemak even de parttimers buiten beschouwing. Niemand kan vertellen hoeveel fte er aan huisartsen in Leeuwarden is. Zo bekeken is het huisartsentekort in Leeuwarden moeilijk te verklaren. In heel Friesland zijn minder dan driehonderd praktijken, wat neerkomt op gemiddeld meer dan 2160 patiënten per praktijk.

Bijna alle Leeuwarder huisartsen zitten dus vol. Wat voor consequenties heeft dat?

Inschrijven bij een huisarts is niet verplicht. Verreweg de meeste Nederlanders doen dat wel, volgens de LHV was dat 99,9997 procent van de Nederlanders in 2016. Wie geen huisarts kan vinden, kan zich richten tot de zorgverzekeraar. Die heeft zorgplicht en heeft daarvoor een afdeling wachtlijst- of zorgbemiddeling.

Hoe helpt de zorgverzekeraar nieuwe Leeuwarders aan een huisarts?

De Friesland Zorgverzekeraar is met zo’n tweederde van de zorgverzekerden in Friesland de preferente verzekeraar. De Friesland zegt dat het tot nu toe altijd nog gelukt is om klanten, al dan niet in de eigen woonplaats, bij een huisarts onder te brengen. Van Zilveren Kruis is bijvoorbeeld bekend dat die een naar Leeuwarden verhuisde student adviseerde bij de huisarts van zijn ouders te blijven. Volgens Hogeschool NHL zijn er inderdaad studenten die dit doen. De Friesland heeft vorige maand tientallen keren bemiddeld voor klanten die nog geen huisarts hadden. Voor al die mensen is een huisarts gevonden, aldus de zorgverzekeraar.

Welke oplossing heeft de zorgverzekeraar als er echt geen plek meer is bij een huisarts in Leeuwarden?

De vraag wordt gesteld aan De Friesland, omdat de huisartsen geen oplossing zien op korte termijn. Leeuwarder huisartsen spreken van een crisis. Zij leggen de bal bij de zorgverzekeraars. De Friesland wil niet onnodig paniek zaaien en kan en wil niet speculeren over welke oplossing er dan bedacht wordt. De Friese zorgverzekeraar vindt het probleem een gezamenlijke verantwoordelijkheid. ,,We hebben een inspanningsverplichting om voor onze verzekerden toegang tot de huisartsenzorg te regelen. Daarom doen we onze uiterste best’’, laat De Friesland weten. ,,Maar we kunnen als zorgverzekeraar helaas geen la met huisartsen opentrekken.’’

Wat heeft De Friesland tot nu toe bedacht om het dreigende huisartsentekort tegen te gaan?

De Friesland heeft in het voorjaar met de huisartsen, overheden en scholen gebrainstormd over de problematiek. In de zomer zijn alle partijen nog eens bijeengekomen, de problematiek zal opnieuw worden geïnventariseerd. Dat moet leiden tot een plan van aanpak, uiterlijk begin volgend jaar. Er wordt breed gedacht. Van een campagne in de Randstad om huisartsen naar Friesland te lokken tot structureel andere oplossingen. Huisartsen zouden bijvoorbeeld meer basisartsen in dienst kunnen nemen. Probleem is dan dat ze ruimtegebrek krijgen. Hoe dan ook, het is geen geldkwestie, zegt De Friesland. Samen moet dit worden opgelost.

Woon je ook in Leeuwarden en kun je geen huisarts vinden? Neem dan contact op met goos.bies@ndcmediagroep.nl

Nieuws

menu