Geen pardon voor vissers bij de Afsluitdijk: 'Daar heb je altijd beet'

Vissen nabij vispassages en de vismigratierivier in de Afsluitdijk wordt definitief verboden. Landbouwminister Carola Schouten kent geen genade.

Visonderzoek bij de nieuwe vismigratierivier in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand.

Visonderzoek bij de nieuwe vismigratierivier in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. FOTO ARCHIEF/MARCEL VAN KAMMEN

,,Als je daar gaat staan heb je altijd beet’’, stelde ze lachend tijdens een Visserijdebat in de Tweede Kamer. ,,Een beetje sportvisser moet ook wel wát uitdaging hebben.’’

Het visverbod komt er op aandringen bij de Tweede Kamer. Plekken waar veel vis passeert zijn favoriet bij sportvissers, terwijl het nu juist de bedoeling van migratierivieren is om de visstand te bevorderen. Trekvissen zwemmen er stroomopwaarts.

Bij elkaar telt Nederland wel duizend kleinere plaatsen waar vistrappen, vispassages en visvriendelijke stuwen en sluizen zijn aangelegd. Hotspots zijn de nieuwe intrekpunten bij de Afsluitdijk en het Haringvliet. Deze locaties zijn voor trekvissen de belangrijkste toegangspoorten naar het hele achterliggende stroomgebied van de Rijn en de Maas.

Op alle kleinere locaties wordt een visvrije zone ingesteld van 250 meter. Schouten spreekt van een uniforme regeling. De regels gaan ook gelden bij toekomstige, nog aan te leggen vispassages. De Afsluitdijk en het Haringvliet krijgen een grotere verbodszone. Bij de inlaatpunten van de Afsluitdijk bij Kornwerderzand en Den Oever wordt die 1000 meter groot en bij het Haringvliet 1500 meter.

De maatregelen worden in de loop van 2021 van kracht. Voor sport- en beroepsvissers is het even slikken. Schouten rept van ,,gevoeligheden’’. Maar als de visstand door de maatregel verbetert is dat, zo denkt ze, op de langere termijn juist goed voor de inkomsten van de gehele visserij.

'Als je er 25 meter van maakt, dan is het toch ook goed?'

Diverse fracties in de Tweede Kamer vroegen tijdens een algemeen overleg of er voor de sportvisserij een uitzondering kan worden gemaakt. Sportvissers zouden hun meeste gevangen waar immers weer teruggooien in het water. ,,Een hengeltje uitgooien moet toch gewoon kunnen?’’ vond PVV’er Barry Madlener. ,,Als je er 25 meter van maakt, dan is het toch ook goed?’’

De minister gaat niet overstag. Volgens haar blijft er voor vissers in Nederland nog voldoende ruimte over. Schouten: ,,Ik zou zeggen: laten we het elkaar ook niet té gemakkelijk maken.’’

Vispassages zijn bedoeld voor treksoorten als de paling, zalm, zalmforel, elft, fint en houting. In het IJsselmeer staan fuiken in de nabijheid. Houting is hier de voornaamste bijvangst. Beroepsvissers die door de nieuwe maatregel financieel worden benadeeld kunnen bij de overheid aankloppen voor compensatie.

Sluiting dreigt door dioxinepaling bij Urk

Een visgebied in het IJsselmeer ten noorden van Urk dreigt te worden verboden voor de palingvisserij. Hier is rode aal gevangen met een verhoogde concentratie dioxine. De tweede meting van deze zomer moet nog worden geanalyseerd. Minister Carola Schouten repte in de Tweede Kamer van ‘een gradueel verschil’. ,,Als de analyse weer een overschrijding laat zien zullen we dit gebied moeten sluiten.’’

Binnenkort wordt meer duidelijk. Paling voedt zich met algen en diertjes van de rivierbodem. Hierdoor kunnen ze giftige stoffen als dioxines en pcb’s binnenkrijgen die worden opgeslagen in hun vet. Om deze reden werd in 2011 het Nederlandse stroomgebied van de Rijn en de Maas al gesloten voor de palingvangst.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Natuur en milieu