Geen ontheffing voor aaisykjen

Ljip

De traditie van het aaisykjen lijkt ten einde.

De stand van de kievit is verslechterd en is niet goed genoeg om het eierzoeken nog toe te staan, vindt de provincie.

Vogelwachtleden mogen wel de weilanden in om eieren te zoeken met het oog op nestbescherming. De provincie zegt dit juist te willen stimuleren.

Gedeputeerde Johannes Kramer: ,,Wy hoopje dat we yn goed oerlis mei de BFVW dizze nije styl fan it ljipaaisykjen befoarderje kinne. Sa bliuwt de tradysje bestean en kin de ljip foar Fryslân behâlden bliuwe.''

Er kan vermoedelijk nog wel om de vondst van het eerste ei worden gestreden.

Lees de volledige toelichting van de provincie hier

Nieuws

Meest gelezen