Geen animo voor reclamemast langs de Sintrale As

Reclamebord langs de Sintrale As. FOTO LC

Er komt voorlopig nog geen reclamemast langs de Sintrale As. De plannen die er waren, blijken uitgedoofd.

Een reclamemast langs de Sintrale As zou een eind moeten maken aan de vele spandoeken en borden voor allerhande zaken in de weilanden langs de weg. Burgemeester en wethouders van Dantumadiel schreven in 2019 een voorstel aan de gemeenteraad om de ‘wildgroei’ aan banden te leggen; het toestaan van één of meerde reclamemasten met een ledscherm zou het aantal reclame-uitingen langs de weg kunnen verminderen.

Uit een nieuw stuk aan de gemeenteraad blijkt dat er van de initiatieven voor een reclamemast niks meer over is: ‘In de afgelopen jaren zijn er een aantal initiatieven geweest, echter deze hebben niet geleid tot concrete aanvragen. Tot op heden zijn er geen ontwikkelingen meer op dit vlak.’

Makelaar Bert Adema uit Damwâld was een van de initiatiefnemers van de reclamemast langs de weg. ,,Door corona en de hele procedure bij de gemeente, hebben we er voor nu de stekker uitgetrokken.’’

Nieuws

menu