Er komt geen Trekpleister naast de Aldi aan de Snekerstraat in Bolsward

Aldi. ANP

De Raad van State geeft de gemeente Súdwest-Fryslân gelijk: een Trekpleister past niet aan de Snekerstraat in Bolsward.

Er komt geen Trekpleister onder de appartementen in complex De Remise, aan de Snekerstraat in Bolsward. De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân had dat initiatief al afgekeurd en de Raad van State heeft die afwijzing deze week juridisch nog eens onderbouwd.

De drie grondeigenaren (uit Beetsterzwaag, Ureterp en Diever) willen al sinds 2018 de drogisterij in de commerciële ruimte op de begane grond vestigen. Zij hebben dat plan tot het hoogste rechtsorgaan bevochten. De gemeente kiest in het bestemmingsplan en de detailhandelsstructuurvisie voor ‘geconcentreerde winkelgebieden’ en de Snekerstraat valt buiten die straal. In De Remise zit een grote Aldi-supermarkt.

De ondernemers hebben aangevoerd dat zij een zwaarwegend belang hebben bij invulling van de locatie. Het pand staat al erg lang leeg en is moeilijk verhuurbaar op basis van de planologische eisen. Dit tast de omgeving aan. De Raad van State vindt het feit dat een Trekpleister niet toegestaan is ,,geen aanleiding voor de conclusie dat een zinvolle vorm van gebruik van het perceel niet mogelijk is’’.

Nieuws