'Geef elke stad of dorp een lap grond voor voedselproductie'

Groente in de grond

In alle Friese dorpen en steden moet een lap grond beschikbaar komen voor duurzame voedselinitiatieven en jeugdeducatie, ten dienste van de mienskip.

Dit voorstel dient de Friese Burgertop binnenkort in bij de Provinciale Staten. Het idee is om in iedere kern ongeveer een hectare aan ‘vrije grond’ beschikbaar te stellen. Soms kan er worden voortgebouwd op bestaande initiatieven, zoals een dorpstuin, maar op andere plekken kan het iets volledig nieuws voortbrengen, zo luidt de gedachte.

Kracht van de gemeenschap

Ruim veertig Friezen zaten dit weekeinde om tafel in de Leeuwarder Kanselarij om buiten de politiek om plannen te bedenken die ,,de kracht van de gemeenschap’’ vergroten in de provincie. Ze lieten zich bijpraten door verschillende deskundigen, vertelt projectleider Riejanne Bouma.

Op basis hiervan kwam de groep zondagmiddag brainstormend tot het voorstel. In januari wordt dit verder uitgewerkt.

Lokale voedselproductie

De Burgertop is gecharmeerd van lokale voedselproductie, in samenhang met educatie over gezondheid en gemeenschapszin. Het plan kan dan ook uitmonden in de vestiging van nieuwe dorpstuinen, hoewel er ook andere mogelijkheden zijn. 

Dorpstuinen functioneren in veel Friese dorpen en stadswijken al als een soort ontmoetingsplekken. Dorpsbewoners verbouwen er vaak zelf – biologisch geteelde – groenten, die bij hen zelf of andere dorpelingen op het bord belanden.

Nieuws

menu