Huiseigenaren met funderingsschade in veenweidegebied mogen hopen op snelle financiële hulp

Huiseigenaren met funderingsschade in veenweidegebied mogen hopen op snelle financiële hulp. De ChristenUnie wil dat de provincie 30 miljoen euro beschikbaar stelt voor herstel van woningen.

Binnenkort besluiten Staten en Wetterskip over het veenweideprogramma.

Binnenkort besluiten Staten en Wetterskip over het veenweideprogramma. Foto niels de vries

De Statenfractie dient volgende week bij de vergadering van Provinciale Staten een motie in en krijgt daarbij hoe dan ook steun van mede-oppositiepartijen GrienLinks, Partij voor de Dieren, SP, D66, 50Plus en Statenlid Samuel van Swol.

,,Dit is voorzichtig goed nieuws voor alle gedupeerden, ik ben er heel blij mee”, zegt Ellen Dekker uit Spanga. De voorgevel van haar woonboerderij staat op instorten. Renovatie kost vele tonnen. ,,We hopen dat ook grote partijen voor de motie zijn, waardoor er een meerderheid is.”

Niet schuldig, wel verantwoordelijk

CU-fractievoorzitter Wiebo de Vries zegt dat uitstel van actie moreel gezien niet aanvaardbaar is. Funderingen zijn droog komen te staan, met rotting als gevolg. In huizen zijn scheuren ontstaan. Een aantal moet dringend worden vernieuwd.

,,Bewenners hawwe help nedich. Provinsje en Wetterskip ha der foar soarge dat it wetterpeil jierrenlang ferlege is. Wa A seit, moat ek B sizze. Net ien is skuldich, mar we binne allegear ferantwurdlik.”

Van de beoogde 30 miljoen is wat De Vries betreft de helft subsidie, de overige 15 miljoen wordt beschikbaar gesteld als lening tegen lage rente. ,,Yn earste ynstânsje moatte de meast skrinende gefallen holpen wurde. Mar it jild kin wat my oanbelanget breed ynset wurde.” Over de exacte verdeling zou de nog in te stellen funderingstafel (met ook bewoners) moeten adviseren.

Den Haag en Brussel

Gedeputeerde Douwe Hoogland heeft diverse keren gezegd dat funderingsherstel primair de verantwoordelijkheid is van huiseigenaren zelf. Vorige week vertelde hij met andere veenweideprovincies op zoek te gaan naar geld in Den Haag en Brussel. Garanties gaf hij niet.

,,Als er nu toch provinciaal geld zou komen, dan hoeven we niet meer te wachten”, zegt Ellen Dekker. ,,Dan kunnen we gelijk aan de slag. Als je afhankelijk bent van een landelijke of Europese bijdrage, gaat het nog heel lang duren. In dat geval blijft de onzekerheid.”

De Vries hoopt op een ‘vliegwieleffect’. ,,As de provinsje de earste stap set, dan komme ek De Haach en Europa oer de brêge.” De totale funderingsschade bedraagt 200 miljoen euro. Nu handelen voorkomt lange, slepende juridische procedures, zegt De Vries.

Onderzoek

Op dit moment moeten gedupeerde woningeigenaren bewijzen dat het verlaagde waterpeil de oorzaak van de schade is. De ChristenUnie wil een onderzoek naar de effecten van omgekeerde bewijslast.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Veenweide