Gedupeerden buiten beeld in veen-webinar

Zompig land, veel leven en water tot aan de rand van de sloot in de veenweide bij De Veenhoop. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Mensen met funderingsschade hadden een stem verdiend in de webinars waarmee overheden het Veenweideprogramma aan de man brengen.

Dat zegt Ko van den Brink uit Echten van de Belangenvereniging Funderingsgedupeerden Nederland. Hij vindt het onverteerbaar dat burgers met schade door lage waterpeilen vanavond niet aan tafel zitten tijdens de eerste websessie, die is gewijd aan bodemdaling en de funderingsproblematiek.

Dat provincie, Wetterskip Fryslân en gemeenten stellen dat funderingsschade in de eerste plaats het probleem is van de eigenaren, stemt Van den Brink somber. ,,Juridisch gezien is het misschien zo dat je overheden niet kunt dwingen om mensen bij te staan, maar dat betekent niet dat ze het ook niet mogen.’’

Michiel Zijlstra van het Wetterskip zegt dat de webinars bedoeld zijn om het programma toe te lichten. De sessies van donderdag en woensdag 2 december zijn te volgen via Veenweidefryslan.frl .

Nieuws

menu