Gedeputeerde Staten Fryslân ruiken kansen met waterstof

. ANP

De provincie Fryslân wil aan de slag met waterstof. Kansen zien Gedeputeerde Staten vooral in de scheepvaart en op plekken waar het elektriciteitsnet overbelast is.

GS concluderen dit op basis van ‘Kansen voor waterstof in Fryslan’, een rapport van adviesbureau E&E. Uit datzelfde rapport blijkt ook dat brede toepassing van waterstof een kwestie van lange adem is. GS komen dan ook nog niet met een uitgewerkte strategie, maar formuleren enkele eerste stappen, op den duur te volgen door een doordachte waterstofvisie.

GS zien in waterstof een ,,puzzelstukje in een veel grotere puzzel’’. Deze benadering is minder ambitieus dan die van het kabinet, dat in waterstof een ,,sleutelrol in de energietransitie’’ herkent. Beide overheden streven een gefaseerde toepassing na.

In de gisteren gepubliceerde Miljoenennota is overigens 60 miljoen euro extra opgenomen voor groene-waterstofprojecten. Groene waterstof is geproduceerd met energie uit duurzame bronnen, zoals en zonne- en windenergie. Dit in tegenstelling tot grijze en blauwe waterstof, die beide gewonnen worden met behulp van aardgas en kolen. Blauwe waterstof onderscheidt zich doordat het vrijkomende koolzuurgas (CO2) wordt afgevangen.

Nieuws

menu