Gedeputeerde Poepjes studeert op Friese steun voor erfgoedstatus van babi pangang

Restauranthouder Michael Ye van Kota Radja in Beetsterzwaag toont een bord babi pangang. FOTO RENS HOOYENGA

Het ‘Chin. Ind. Spec. Rest.’ is onlosmakelijk verbonden met de Friese plattelandscultuur, vindt gedeputeerde Sietske Poepjes.

De stichting Meer Dan Babi Pangang, die ijvert voor een plek van dit gerecht op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed, krijgt mogelijk Friese steun.

Gedeputeerde Sietske Poepjes studeert op een financieel voorstel om een documentaire over de culturele identiteit van Chinese Nederlanders, en de rol van babi pangang daarin, mee mogelijk te maken.

Ze wil hierover op korte termijn in gesprek met Julie Ng, documentairemaker en een van de grondleggers van de stichting. Haar vader bestiert een restaurant in oriëntaalse specialiteiten in Rozenburg.

Verweven

Sinds Ng eind oktober haar plannen uiteenzette in de media en een campagne voor fondsenwerving aankondigde, speelt bij Poepjes de gedachte de provincie hierin een rol te laten spelen.

Want ‘de chinees’, zegt Poepjes, is sterk verweven met de Friese plattelandscultuur. ,,It is in foarm fan de kulturele diversiteit dy’t wy hjir yn Fryslân ha.’’

De gedeputeerde: ,,Sjineeske restaurants binne yntegraal ûnderdiel fan it Fryslân dêr’t ik yn opgroeid bin en it Fryslân dat der no is. Der is mear as allinnich dúmkes en sûkerbôle.’’

In ruil voor financiële steun ziet Poepjes wel graag een bescheiden rol voor Friesland in de documentaire, waarvan het startbedrag van 15.000 euro door crowdfunding al voor ruim tweederdedeel is gedekt. ,,Datst sjen kinst hoe’t de sjineeske kultuer him ek hjir manifestearret. In lyts Frysk haadstikje soe al genôch wêze.’’

'Een ode'

Los daarvan steunt de bewindsvrouw de wens van Ng en de haren om babi pangang op de lijst met immaterieel cultureel erfgoed te krijgen. ,,Ik bin hielendal oan board. Minsken sille der miskien om laitsje, mar ik bin hiel serieus, want it heart ek by ús.’’

De stichting reageert blij verrast op de Friese bijval. ,,Fantastisch om dit te horen’’, zegt In-Soo Radstake. Hij is voorzitter van Meer Dan Babi Pangang en producent van de film, die over ongeveer een jaar te zien moet zijn.

De voorwaarde van de gedeputeerde dat deze provincie figureert in de documentaire, lijkt geen obstakel. Radstake: ,,We komen ook dolgraag in Friesland filmen.’’

De docu moet volgens Radstake ,,een culinaire zoektocht naar de culturele identiteit van Chinese Nederlanders’’ worden. Daarnaast is het ,,een ode’’ aan de eerste generatie Chinese ondernemers die hier het fenomeen van de ‘Chin. Ind. Spec.’-restaurants op de kaart zetten.

Bedreigd

Zij vestigden zich in de loop der decennia strategisch in grote plattelandskernen, ook in Friesland, stelt de filmproducent, die opgroeide in de Kop van Noord-Holland. ,,Voor veel mensen was de eerste kennismaking met ‘uit eten gaan’ bij de Chinees.’’

De laatste jaren slinkt echter het aantal klassieke Chinees-Indische restaurants: in 2008 telde Nederland er nog 2123, vorig jaar waren daar nog 1734 van over.

Volgens de stichting bedreigt de sluiting van deze restaurants ook het voortbestaan van het gerecht babi pangang en is een plek op de immaterieel cultureel erfgoedlijst daarom noodzakelijk.

Nieuws

Meest gelezen