Sietske Poepjes positief over hoogleraar Fries na gesprek met RUG-voorzitter Jouke de Vries

Gedeputeerde Sietske Poepjes is positief over de kans dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) het schrappen van de hoogleraar Friese taal en letterkunde alsnog ongedaan maakt.

Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA).

Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA). Foto: Jacob Van Essen

Ze heeft naar eigen zeggen over de kwestie een zeer goed gesprek gehad met RUG-bestuursvoorzitter Jouke de Vries. ,,De ynset wie hiel dúdlik om in heechlearleas tiidrek Frysk foar te kommen”, aldus Poepjes die met een glimlach de verwachting uitsprak dat ,,it wolris in moaie krysttiid wurde kin”.

Zeer gering aantal studenten

Nieuws

menu